Bli en Digital rådgiver

Ønsker du å være en fremtidsrettet rådgiver i din organisasjon?
Gjør et FINN.no– eller Google-søk på digital rådgivning og du vil finne mye. Rådgivere som evner å henge med i dagens utfordrende marked etterspørres i høy grad – og dette vil bare øke, tror vi.

IGM og Høgskulen i Volda tilbyr et ledende høyskolestudie som gir 30 studiepoeng innenfor digital rådgivning på deltid, og studiet holdes hos IGM i Oslo.

I løpet av studietiden vil deltakerne tilegne seg kunnskap og praktiske ferdigheter som gjør en i stand til å lede og fasilitere prosjekter og initiativer som er verdiøkende for virksomheter og deres kunder.
– Det er helt vesentlig at morgendagens rådgivere vet hvordan å navigere det digitale landskapet. Man må ikke kun evne å forstå behovene som brukerne i markedet har, men også hvordan å designe den riktige løsningen og hvilke implikasjoner dette har på hvordan organisasjonen sin er satt sammen.

Vi vil blant annet gi deltakerne på dette studiet de riktige verktøy, metoder og teori for å kunne gode og praktiske råd både internt og eksternt, sier André Nordal Sylte som jobber som strategisk leder og produkteier i DNB eiendom, André er en av hoved foreleserne ved studiet. 

Les mer om studiet her: http://igm.no/digital-radgiver/