Skap verdifulle kundeopplevelser <br>med Design Thinking

Skap verdifulle kundeopplevelser
med Design Thinking

Studier viser at gode kundeopplevelser er viktigere enn merkevaren; det handler mindre om hva du kommuniserer og mer om hva du faktisk gjør for dine kunder. Resultatet er at du må være lettbent for å kontinuerlig identifisere, designe og tilby verdifulle kundeopplevelser – og at det er nettopp dette som skaper konkurransefortrinn for organisasjoner i dag.

Bli med på to dagers intensivt kurs i Design Thinking med André Nordal Sylte fra Deloitte .

Mål og gjennomføring
Kurset er en blanding av praktisk workshop og foredrag med fokus på kundeopplevelse og de enorme digitale mulighetene vi har i dag. Målet er at du skal forlate kurset med en verktøykasse du kan bruke på din egen arbeidsplass. Vi jobber med å kartlegge kunden og brukerbehov, jobber med verdiforslag, design av prototyper, tar valg, finner en god forretningsmodell, tester og evaluerer. 

Kurset inneholder:
• Forståelse av dagens landskap
• Strategisk arbeid med innovasjon
• Design Thinking: teori og praktiske verktøy for design av verdifulle kundeopplevelser
• Lær om de 8 elementene som går igjen når man bruker design thinking

 

Kursleder:
André Nordal Sylte
, Senior Consultant | Strategy & Operations i Deloitte.

Flere og flere organisasjoner i dag skaper verdifulle kundeopplevelser med designtenking. Designtenking er et tankesett og en brukerorientert tilnærming til innovasjon som bruker designerens verktøykasse for å integrere brukerbehov med forretningskrav samt teknologiske og organisatoriske muligheter. Tilnærmingen tar for seg utfordringene i en organisasjon på nye og kreative måter, som bl.a. iterativ utvikling av nye produkter, tjenester, opplevelser og forretningsmodeller. Man designer, tester, reviderer og tester igjen. Og viktigst av alt: kunden er alltid i sentrum.

Hva kan du løse av oppgaver for kunden din? På kurset jobber vi med en reell case der brukerbehov er i fokus, og vi designer mulige løsninger som legger til rette for en verdifull kundeopplevelse.

Sted: IGM, Brynsveien 5 i Oslo. v/Brynseng T-bane.

Pris 8 500 kr

Registr: Design Thinking, kundeopplevelserSending
Design Ledelse