Skap verdifulle kundeopplevelser med Design Thinking

Tina S. Jacobsen, foreleser for en klasse hos IGM i Design Thinking

Verden er i endring, det snakkes om den fjerde industrielle revolusjon og stadig flere ledere etterspør «radikal digital innovasjon». Men hva betyr det? Hvor skal vi begynne? Og hvordan kan vi sikre en plass med på toget inn i fremtiden, når vi lever i en virkelighet der teknologi utvikler seg eksponentielt og selskaper logaritmisk?

Mange mener Design Thinking er svaret på det. Designtenking er et tankesett og en brukerorientert tilnærming til innovasjon. Metoden kombinerer designernes iterative tilnærming til tjeneste- og produktutvikling, med økonomenes analytiske og strategiske metoder for forretningsutvikling. Resultatet blir løsninger som har større sannsynlighet for å svare på brukerbehovene, er lønnsomme og i tråd med forretningsstrategi.

Bli med på to dagers intensivt kurs i Design Thinking med Tina S. Jacobsen fra Creuna.

Mål og gjennomføring

Kurset er en blanding av praktisk workshop og foredrag med fokus på kundeopplevelse og de enorme digitale mulighetene vi har i dag. Med en «fail fast, fail cheap» tilnærming skal vi få kjenne på kroppen hva det betyr å ikke forelske seg i første idé, samarbeide på tvers av fagdisipliner og ikke minst ALLTID ha brukeren i fokus.

Vi vil jobbe med å kartlegge kundens brukerbehov og jobber, og videre designe verdiforslag, tar valg, utforske gode forretningsmodell, teste, evaluerer og ikke minst LÆRE. Målet er at du skal forlate kurset med en verktøykasse du kan bruke på din egen arbeidsplass.

Kurset inneholder:

  • Forståelse av dagens digitale landskap
  • Strategisk arbeid med innovasjon
  • Design Thinking: teori og praktiske verktøy for design av verdifulle kundeopplevelser

Kursleder:

Tina S. Jacobsen, Creuna.
Tina er en engasjert og inspirerende foreleser med solid kompetanse og erfaring med Design Thinking metodeverk. Som strategisk rådgiver i Creuna jobber hun daglig med blant annet innovativ tjenesteutvikling på vegne av sine kunder. Her bidrar hun til at løsninger utvikles i tråd med organisasjonens strategiske mål og svarer til brukernes behov. Hun er også foreleser og kursansvarlig for IGMs Digital Rådgiver studie, som gir 30 studiepoeng på høyskolenivå.

Tina har sterk tro på at verdiene som skapes i integrerte tverrfaglige team, er større enn summen av hver enkeltes bidrag. I dette kurset vil hun lære oss om hvordan vi kan skape verdifulle kundeopplevelser og få det meste utav et selskapets potensial med Design Thinking som metode, tilnærming og holdning.

Bilde av Tina S. Jacobsen,

Sted: IGM, Brynsveien 5 i Oslo. v/Brynseng T-bane.

Pris 8 500 kr

Registr: Design Thinking, kundeopplevelser

Det er enkelt å ombestemme seg ved å klikke på lenken avmeld/Unsubscribe nederst i nyhetsbrevet

Sending