Hvorfor bruke designtenking modellen

Mange snakker om designtenking eller Design Thinking om dagen, modellen som kommer fra Alexander Osterwalder.

Vil du lære hvordan du skaper «fantastiske gode kundeopplevelser» som kursleder Tina S. Jacobsen sier, meld deg på kurset den  10. – 11. april-> .

Vi har jobbet med denne modellen en stund nå og lært opp mange av våre kunder som tar digital rådgiver studiet vårt som er i samarbeid med Høgskulen i Volda og Creuna. Designtenking gjør at du skaper verdifulle kundeopplevelser og tjenester for kunden din.

Modellen beskrives i fem steg:

  • Empati
  • Define
  • Ideate
  • Protoype
  • Test

Design Thinking handler om å bare gjøre det, ikke snakke om det.

Vil du vite mer om Design thinking / designtenking så les fra bloggen André Nordal Sylte. ->.

Av Trine Skaug Væråmoen