Digital kommunikasjon

Logo Høgskulen i Volda

Studiet Digital kommunikasjon passer for deg som har ansvar for en eller flere digitale kanaler. Dette er markedets eneste deltidsstudium som gir kunnskap og studiepoeng innen digitalt innhold og strategi.

Lær å få kontroll på innholdet og verdi ut av nettstedet. Dette passer for deg som er kommunikasjonsrådgiver, markedsfører, webredaktør eller journalist med ansvar eller interesse for innhold og strategi på nett.

Søknadsfrist 3. desember

Studiepoeng: 30
Tidsramme: 2 semester
Oppstart: 7. januar 2019
Pris: kr. 44 000,- (-50% ved GU-medlemskap). I tillegg kommer utgifter til bøker og eksamensavgift på kr. 1500, samt semesteravgift til Høgskulen i Volda på kr. 1500,-.
Undervisning er IGM´s sine lokaler i Oslo.

Studiet består av 5 samlinger fordelt over de to semestrene studiet varer. Hver samling varer fra kl. 9 til kl. 16.

Studiet er i samarbeid med Høgskulen i Volda, som er faglig ansvarlig for studiet. Undervisere er erfarne foredragsholdere fra Netlife design som til daglig jobber med å lage digitale løsninger for flere store norske selskaper og organisasjoner, i tillegg til kursledere fra Høgskulen i Volda.

Dette lærer du på kurset digital kommunikasjon:

Gjennom studiet skal du ha tilegnet deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg i stand til å forvalte, vedlikeholde og videreutvikle nettsteder. Du lærer å lede en webredaksjon, og å jobbe strategisk og systematisk med å utvikle nettsteder som når mål både for dere og for brukerne.

Du vil få en dypere innsikt i områder som brukerinnsikt, analyse, innholdsproduksjon, brukertesting, ledelse av designprosesser, innkjøp av tjenester, organisering og ledelse av webarbeidet, strategiarbeid og redaksjonelle prinsipper. Du vil også få innsikt i hva som rører seg på dette fagområdet innen nye metoder og teknologi.

Som webredaktør må man ofte lede prosesser og stå ansvarlig for innkjøp av tjenester. På dette studiet vil du derfor også lære om prosjektledelse, og om innkjøp, anskaffelser og leverandørstyring.

Slik foregår undervisningen:

Studiet er både praktisk og teoretisk rettet. Undervisningen består av både rene forelesninger, og oppgaver som løses enten individuelt eller i grupper. I de praktiske øvelsene vil kunnskapen fra forelesningene benyttes til å løse tenkte eller reelle problemstillinger.

Undervisningen baseres i stor grad på eksempler fra reelle webprosjekter, og studentene vil tilegne seg kunnskap om metoder og arbeidsprosesser som brukes i bransjen i dag.

Forelesere:

Foredragsholdere på studiet er blant andre ansatte i Netlife design, som er markedets ledende innen dette fagfeltet og har et sterkt internt fagmiljø. Netlife design jobber hver dag med å skape slanke, effektive og attraktive webløsninger for andre. Gjennom dette studiet i digital kommunikasjon, vil deres beste folk på de forskjellige temaene lærer deg det samme.

Samlinger:

7. – 9. januar
6. – 8. mars
24. – 26. april
28. – 30. august
16. – 18. oktober

Studieåret avsluttes med eksamen i november 2019.

Hvem er studiet Digital kommunikasjon for?

Alle som jobber med kommunikasjon på nett og trenger mer formalisert kunnskap har nytte av dette studiet, enten man jobber i en offentlig virksomhet eller i private bedrifter.

Studiet er også høyst relevant for andre med grunnleggende kunnskap innen medier og kommunikasjon, som ønsker å jobbe som webredaktør i framtiden.

Forhåndskunnskap:

Studiekompetanse eller godkjent realkompetanse samt grunnleggende webkunnskap.

Studieinnhold, digital kommunikasjon:

Webstrategi

 • Sammenhengen mellom virksomhetens strategi og nettstedets
 • Den perfekte webstrategien
 • Hvordan vurdere virksomhetens digitale modenhet
 • Grunnleggende digital markedsføring

Måling og testing

 • Hvordan definere gode mål?
 • Knytt målbare verdier – KPIer – til målene
 • Lag et godt målesystem
 • Ulike verktøy for måling og testing (split-test, analytics, surveys, labtesting, geriljatesting osv) – fordeler og ulemper med de ulike verktøyen
 • Rapportering

Teknologi

 • En innføring i webteknologi
 • Ulike publiseringsløsninger – fordeler og ulemper. Hvordan vurdere hva som er best?
 • Teknologiutfordringer i den mobile hverdag
 • Fremtiden – tingenes internett, APIer osv.

Brukeropplevelse, design og kanalforståelse

 • Trender innen webdesign
 • Teknikker for kartlegging av brukerens behov/oppgaver
 • Viktige prinsipper i design av gode bruker opplevelser
 • Innholdsdrevet design – kjernemodellen
 • Universell utforming
 • Brukertesting og andre metoder for å avdekke problemer med nettstedet
 • Hvordan virker Google?
 • Hvordan bruke sosiale medier? Kanalkunnskap og forståelse
 • Brukerreise
 • Kanalmatrise for å tydeliggjøre når du skal bruke kanalene

Forvaltning og innhold

 • Innholdsdrevet forvaltning
 • Prosjektledelse
 • Ulike redaksjonsmodeller og måter å organisere webarbeidet på
 • Hvordan får du med deg de andre? Forankring
 • Verktøykasse
 • Kriterier for hva slags innhold du skal ha
 • Innholdstyper – bilder, tekst og video – når bruker du hva?
 • Hvordan vurdere innholdskvalitet?
 • Praktisk skrivetrening
 • Stil og tone

Andre studier

Digital markedsføring

Det er mange arbeidsgivere som etterspør kunnskap om digital markedsføring (222 ledige stillinger ved søk på finn.no den ...

Digital journalistikk

Det er et stadig økende behov for medarbeidere med kunnskaper i digital journalistikk, sosiale medier, digital presentasjon og bruk ...

Digital rådgiver

Markedets eneste høgskole studie som gir deg utdannelse i Digital rådgiver og prosjektledelse på deltid, 30 studiepoeng. Studiet er ...

Interaksjons­design og brukervennlighet

Markedets eneste studium i Interaksjonsdesign og brukervennlighet på deltid, som gir deg 30 studiepoeng.  Studiet følger en kombinasjonsmodell ...

Søk om studieplass:

Registr: Studier

Oversikt over tidligere utdanning:

Oversikt over tidligere yrkesutdanning:


Sending