Digital markedsføring

Digital markedsføring

Det er mange arbeidsgivere som etterspør kunnskap om digital markedsføring (224 ledige stillinger ved søk på finn.no den 2.10.2017). Lær deg å lage godt, engasjerende innhold brukerne dine vil ha, vit hvordan du bruker søkemotoroptimalisering (SEO) slik at de finner innholdet ditt, samt hvordan du analyserer effekten av kampanjene dine med Google Analytics. Vi bruker WordPress som publiseringsverktøy og sosiale medier for å spre innholdet til relevante lesere.

Høgskolekurs på deltid, 30 studiepoeng, hos IGM i Oslo start 10. oktober.

Studiet er i samarbeid med Høgskulen i Volda, og gjennomføres med 5 samlinger over to semestre. Hver samling er kl. 09 – 15.

Forventet læringsutbytte

Etter kurset skal du ha grunnleggende kunnskaper innen dataanalyse og kjenne til digitale mediers rolle innen markedsføring. Du skal beherske digital markedsføring, strategi og planlegging, samt jus og etikk innenfor samme tema.

Du skal bli i stand til å analysere effekten av strategi og kampanjer. Du skal vite hvordan nettsidene optimaliseres, samt hvordan man etablerer og drifter digitale annonser.

Du skal kunne lede digitale kampanjer og ha kunnskap om hvilken betydning en god digital strategi har innen digital markedsføring.

Studiet er både praktisk og teoretisk rettet – med hovedvekt på å løse praktiske obligatoriske oppgaveløsning basert på teoretisk kunnskap. Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre en rekke individuelle og gruppebaserte praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige undertema.

Praktiske opplysninger

5 samlinger á tre dager, 
Kl. 9 –15
Eksamen juni 2018.
 
Samlingsdatoer er:
10. - 12. oktober
28. - 30. november
23. - 25. januar 2019
27. februar  - 1. mars
3. - 5. april
 
Sted: Oslo
Pris:  kr. 44 000,– (-50% for GU-medlemmer)
I tillegg kommer utgifter til bøker og eksamensavgift på kr. 1500,-
Søknad og bekreftet opptak er forpliktende. 

 

Høgskolekurset i digital markedsføring passer for deg som

 • • er i jobb og har behov for kunnskaper innen digital markedsføring i mediebransjen, private bedrifter, offentlig sektor og andre virksomheter.
 • • ønsker å jobbe på strategisk og operativt nivå i en bedrift.
 • • ønsker stilling som informasjonsmedarbeider, markedsfører og ha en rolle innen digital markedsføring.
 • • jobber med markedsføring, rådgivning og/eller har utdanning innen web.
 •  • er student og ønsker deg videreutdanning knyttet til digitale markedsføring.

Forhåndskunnskap:
Studiekompetanse eller godkjent realkompetanse samt grunnleggende kunnskap innen markedsføring

Emner som inngår i kurset:

 • • Det digitale samfunn, kunnskap om befolkningen bruk av ulike type medier
 • • Kunnskap om fortellerteknikk og formidling i ulike kanaler
 • • Redaktøransvar og krisehåndtering i egne kanaler
 • • Digital strategi
 • • Innholdstrategi og innholdsmarkedsføring
 • • Kampanjer og annonser
 • • Optimalisering, plassering, søk, analyse og rapportering
 • • Etikk og jus i digitale medier
 • • Strategisk bruk av bruk av sosiale medier
 • • Bildebehandling

 Pensumlitteratur:

 • • Innholdsmarkedsføring, Jens Barland. Forlag: Cappelen Damm, lastes ned her -> 
  • Praktisk innholdsmarkedsføring, Pål Nisja-Wilhelmsen. Forlag: Gyldendal akademisk, ISBN 9788205498266
  • Markedsføring: verdibasert forventningsledelse, Thorbjørnsen, Helge - Troye, Sigurd V. - Supphellen, Magne. Forlag: Fagbokforlaget, ISBN10: 8245012599
  • Hacking Marketing: Agile Practices to Make Marketing Smarter, Faster, and More Innovative, Scott Brinker, Forlag: Wiley
  • Sosiale medier, Ida Aalen. Forlag: Fagbokforlaget, ISBN; 987-82-450-1806-06

Tilleggslitteratur vil komme

Søk om studieplass, start 10.10

Registr: Studier

Oversikt over tidligere utdanning:

Merk: Send kopier av vitnemål og attester:
Oversikt over tidligere yrkesutdanning:

Merk: Send kopier av vitnemål og attester:

Jeg er klar over at jeg må ettersende mine vitnemål og attester, og at antall vedlegg som jeg har listet opp her er i samsvar med det som jeg sender som ordinær post til:

IGM AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo
Sending

Studier