Digital rådgiver

Digital rådgiver

Markedets eneste høgskole studie som gir deg utdannelse i Digital rådgiver og prosjektledelse på deltid, 30 studiepoeng. Studiet er godkjent for stipend i Lånekassen og er i samarbeid med Høgskulen i Volda. Undervisning er hos IGM i Oslo. 

Underviser/veileder er erfarne foredragsholdere fra  Creuna som er markedsledende innen dette fagfeltet.

Du lærer å lage gode digitale løsninger for kunden basert på kundereisen. Ved å kartlegge kundens behov, vil du skape verdifulle kundeopplevelser og tjenester, som igjen blir gode forretningsmodeller.  Vi bruker verktøy som Business Model Canvas og Design Thinking. 

Praktiske opplysninger:
Studiepoeng: 30
Tidsramme: 2 semester
Oppstart: 24. september 2018
Pris: kr. 44 000,- (-50% ved GU-medlemskap). I tillegg kommer eksamensavgift kr. 2000,- og bøker.
Dato for samlinger: 24. - 26.9.2018, 12. - 14.11., 14.–16.1. 2019, 11. - 13.3, 8. - 10.4 fra kl. 09 - 15. 
Avsluttes med eksamen i juni 2019.

Fortløpende opptak og innen 1. mai.

HVEM PASSER STUDIE FOR
Studiet er interessant for deg som jobber i mediebransjen, private bedrifter, offentlig sektor og andre virksomheter. Studiene er tilrettelagt for de som ønsker seg videreutdanning knyttet til digitale medier. Det passer for informasjonsmedarbeidere, markedsførere, rådgivere og alle som har en rolle i digitale strategier.

Alle som jobber med kommunikasjon på web og trenger mer formalisert kunnskap har nytte av dette studiet. Enten de jobber i mediebransjen, offentlig virksomhet eller i private bedrifter:
• Har generell webkompetanse og ønsker høyere kompetanse eller et konkurransefortrinn gjennom formalisert utdannelse.
• Jobber med web profesjonelt og/eller har utdanning innen web.

STUDIEINNHOLD:

Digital strategi
• Forstå det digitale landskapet
• Bli kjent med ulike digitale kanaler
• Strategisk plan for transformative teknologier som data, mobil og nettskyen
• Diskutere virkningen digital har på bl.a. ”forretningsreise”
• Identifisere markeder og forbrukeratferd i den digitale verden
• Argumentere relevansen av ulike digitale valg ved markedsføring av merkevarer
• Utnytte potensialet i det digitale
• Strategisk arbeid med innovasjon
• Utvikle din organisasjonskultur
• Endringer i ledelse
• Prosjektledelse
• Interaksjonsdesign

Mediehistorie
• Medienes rolle i samfunnet
• Publikumsdeltakelse og sosiale medier
• Forskjelligheter i analoge og digitale medier
• Kommunikasjonsmodeller
• Vitenskapelige metoder

Digital markedsføring
• Innholdsstrategier
• Content marketing
• Optimalisering
• Plassering
• Søk
• Analyse og rapportering
• Netthandel
• Sosiale medier
• WEBmaster tools

FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE:
Mål er at etter å ha deltatt i deltidsstudiet digital rådgivning / prosjektledelse skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjøre det enklere å forstå og å utnytte teknologiene som benyttes i medie-, informasjons- og kommunikasjonssystemene i næringslivet.

Studenten skal beherske kunnskap om rådgivning og prosjektstyring av nettsteder og andre digitale prosjekter, lage gode innholds- og digitalstrategier, gjøre nøkkelordsanalyse, samt ha god kunnskap om forretningsmessige virkemidler ved bruk av sosiale medier. Bli i stand til å ta stilling til hvilke kanaler som bør brukes i digitale medier og hvordan analysere effekten av kampanjen. Kunnskap om hvordan websider er optimalisert og hvordan man drifter AdWords. Studentene skal utvikle sine holdninger slik at de er i stand til å benytte sin tekniske og kreative kompetanse i samarbeid med andre i prosjektgrupper.

I løpet av studietiden skal du ha tilegnet deg kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å lede den digitale produksjonsprosessen, bidra med digital rådgivning, samt sørge for at bedriften har god digital strategi.

Studiet er både praktisk og teoretisk rettet – med hovedvekt på å løse praktiske obligatoriske oppgaveløsning basert på teoretisk kunnskap.

Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre en rekke individuelle og gruppebaserte praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige undertema.

Forhåndskunnskap:
Studiekompetanse eller godkjent realkompetanse samt grunnleggende webkunnskap.

PENSUMLITTERATUR

• Osterwalder, Alex, Pigneur, Yves. 2010. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. ISBN: 0470876417.
• Osterwalder et al. 2014. Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want (Strategyzer). ISBN: 1118968050.
(Finnes også i norsk utgave som kan brukes)
• Stickdorn, Marc, Schneider, Jakob. This is Service Design Thinking: Basics-Tools-Cases. ISBN: 1118156307.
• Media i samfunnet, Schwebs og Østbye, ISBN 9788252194845

Tilleggslitteratur
• Blank, Steve, Dorf, Bob. 2012. The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company. ISBN: 0984999302.

Søk om studieplass

Oppstart 24.9.2018

Registr: Studier

Oversikt over tidligere utdanning:

Merk: Send kopier av vitnemål og attester:
Oversikt over tidligere yrkesutdanning:

Merk: Send kopier av vitnemål og attester:

Jeg er klar over at jeg må ettersende mine vitnemål og attester, og at antall vedlegg som jeg har listet opp her er i samsvar med det som jeg sender som ordinær post til:

IGM AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo
Sending

Studier