Digital rådgiver

Markedets eneste deltids høgskolestudium som gir deg utdannelse i markedsrettet digital rådgivning, 30 studiepoeng. 

I studiet vil du lære:

 • Kartlegge prioriterte kunders behov
 • Lage verdifulle digitale løsninger for kunden og virksomheten basert på kundereisen
 • Planlegge digitale promotering for å markedsføre løsninger
 • Jobbe strategisk og riktig med innovasjon

Vi vil aktivt bruke aktuelle metodikk blant annet Value Proposition Canvas, Business Model Canvas, kundereise og tjenestedesign, i tillegg til tilnærmingen design thinking.

Underviser/veileder er erfarne foredragsholdere fra André Nordal Sylte fra Deloitte,  Eirik Norman Hansen, samt fra Høgskulen i Volda.

Praktiske opplysninger:

Studiet er godkjent for stipend i Lånekassen og er i samarbeid med Høgskulen i Volda. Undervisning er hos IGM i Oslo.

Dato for samlinger, Digital rådgiver:

20. – 22.9.2021
10. – 12.11
12. – 14.2022
9. – 11.3
4. – 6.4

Alle samlinger fra kl. 09 – 15. Avsluttes med eksamen i juni 2022.

Studiet koster kr. 45 000,- I tillegg kommer utgifter til bøker og eksamensavgift på kr. 1500, samt semesteravgift til Høgskulen i Volda på kr. 1500,-. Studiet er godkjent for lån/stipend i lånekassen.

STUDIEINNHOLD:

Digital strategi

 • Forstå det digitale landskapet
 • Bli kjent med ulike digitale kanaler
 • Strategisk plan for transformative teknologier som data, mobil og nettskyen
 • Diskutere virkningen digital har på bl.a. ”forretningsreise”
 • Identifisere markeder og forbrukeratferd i den digitale verden
 • Argumentere relevansen av ulike digitale valg ved markedsføring av merkevarer
 • Utnytte potensialet i det digitale
 • Strategisk arbeid med innovasjon
 • Utvikle din organisasjonskultur
 • Endringer i ledelse
 • Prosjektledelse
 • Interaksjonsdesign

Mediehistorie

 • Medienes rolle i samfunnet
 • Publikumsdeltakelse og sosiale medier
 • Forskjelligheter i analoge og digitale medier
 • Kommunikasjonsmodeller
 • Vitenskapelige metoder

Digital markedsføring

 • Bli kjent med ulike digitale kanaler
 • Analyse og innsikt
 • Søkeordoptimalisering (SEO)
 • Sosiale medier

Eksamensform: Skriftlig hjemme eksamen samt prosjektoppgave.

FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE, Digital rådgiver:

Studenten skal beherske kunnskap om rådgivning og prosjektstyring av nettsteder og andre digitale prosjekter, lage gode innholds- og digitalstrategier, gjøre nøkkelordsanalyse, samt ha god kunnskap om forretningsmessige virkemidler ved bruk av sosiale medier. Bli i stand til å ta stilling til hvilke kanaler som bør brukes i digitale medier og hvordan analysere effekten av kampanjen. Kunnskap om hvordan websider er optimalisert og hvordan man drifter AdWords. Studentene skal utvikle sine holdninger slik at de er i stand til å benytte sin tekniske og kreative kompetanse i samarbeid med andre i prosjektgrupper.

Målet er at etter å ha deltatt i deltidsstudiet digital rådgiver / prosjektledelse skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjøre det enklere å forstå og å utnytte teknologiene som benyttes i medie-, informasjons- og kommunikasjonssystemene i næringslivet.

I løpet av studietiden skal du ha tilegnet deg kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å lede den digitale produksjonsprosessen, bidra med digital rådgivning, samt sørge for at bedriften har god digital strategi.

Studiet er både praktisk og teoretisk rettet – med hovedvekt på å løse praktiske obligatoriske oppgaveløsning basert på teoretisk kunnskap.

Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre en rekke individuelle og gruppebaserte praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige undertema.

Forhåndskunnskap:
Studiekompetanse eller godkjent realkompetanse samt grunnleggende webkunnskap.

Målgruppe Digital rådgiver:

Studiet er interessant og nyttig for deg som jobber i mediebransjen, private bedrifter, offentlig sektor og andre virksomheter. Studiene er tilrettelagt for de som ønsker seg videreutdanning knyttet til digitale medier. Det passer for informasjonsmedarbeidere, markedsførere, rådgivere og alle som har en rolle i digitale strategier.

Alle som jobber med kommunikasjon på web og trenger mer formalisert kunnskap har nytte av dette studiet. Enten de jobber i mediebransjen, offentlig virksomhet eller i private bedrifter.

PENSUMLITTERATUR 2020/2021

 • Osterwalder, Alex, Pigneur, Yves.. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. ISBN: 0470876417.
 • Osterwalder et al. 2014. Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want (Strategyzer). ISBN: 1118968050.
  (Finnes også i norsk utgave som kan brukes)
 • Service Design For Business: A practical guide to optimizing the customer experience, ISBN: 9781118988923.
 • Media i samfunnet, Schwebs og Østbye, ISBN 9788252194845

Tilleggslitteratur

 • Blank, Steve, Dorf, Bob. The Startup Owner’s Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company. ISBN: 0984999302.

Studiet er i samarbeid med:

Oppstart 20. september 2021.
Fortløpende opptak

Søk om studieplass:

Registr: Studier

Oversikt over tidligere yrkesutdanning:
Oversikt over tidligere utdanning:


Sending