Grafisk design med prosjektledelse

Grafisk design med prosjektledelse

Denne kurspakken passer for deg som vil lære å gjennomføre prosjekter innen visuell kommunikasjon fra ide til ferdig produkt. Du skal i løpet av kursperioden starte med å bygge opp en portfolio med egne skisser og ferdige arbeider.

Kurset er tilrettelagt for deg som allerede har jobbet noe i InDesign, Illustrator og Photoshop og skal i gang med å designe brosjyrer, plakater, annonser og nettsider.

Kanskje har du jobbet med design i mange år, men trenger hjelp til å få mer "kjøtt på beina" i forhold til hvordan du skal utforme jobben din. Du skal hjelpe kundene i deres kommunikasjon med kundene. Du skal kunne utforme organisasjonens visuelle identitet, samt lage logo og tilrettelegge en profilmanual.

Kurset er basert 10 dager (60 timer).


Grafisk design, 18 timer

• Form og funksjon; persepsjonslære
• Design både til trykk og web
• Kommunikasjon, målgrupper og presentasjonsmetoder
• Hvordan bruke språket som virkemiddel for å fange lesernes interesse
• Skriveprosesser og tekstproduksjon i forhold til ulike medier
• Bruk av kreative teknikker
• Typografi


Bildebruk og farger i ulike medier - 6 timer

• Bildeanalyse og komposisjon
• Meningsdannelse og identitet via gjenstander og symboler
• Fargeforståelse, kontrast og harmoni
• Grunnleggende fargestyring

Logo og profilmanual - 6 timer

• Visuell identitet
• Utforming av logo
• Utarbeidelse av profilmanual


Prosjektledelse i digitale prosjekter - 12 timer

• Prosjektlederrollen i digitale prosjekter
• Gjennomføring av digitale prosjekter
• Arbeidsmetoder og forretningsmodeller
• Nyttige arbeidsverktøy


Ide og kreativitet - 6 timer

• 6 trinn som åpner opp i hodet slik at du jobber bedre og kan kreere mer
• Tips for hvordan får nye  ideer selv under hardt tidspress
• Inspirasjonskilder som kickstarter kreativiteten din
• Designtenking som får deg raskere til mål

Interaksjonsdesign - 6 timer

• Viktige prinsipper i design av gode brukeropplevelser
• Godt innhold på web og trykk
• Sentrale prinsipper i design funksjonalitet, innholdsdrevet design
• Hvorfor og hvordan brukerteste

Workshop - 6 timer

Denne dagen skal du jobbe med mappen/portfolien din med veiledning fra kursleder. Det vil også bli oppsummering og mulighet for repetisjon av relevant innhold.

I tillegg til dokumentasjonen du får på kurset, anbefaler vi bøkene

• Målrettet prosjektstyring (Pocket) av Andersen Erling S, Kristoffer V. Grude, Tor Haug, 2009 (ISBN 8256270950)
• Rannem, Øyvin (2012): Typografi og skrift. ISBN: 9788279353430.
• Rybakken, Bjørn. Visuell Identitet, Abstrakt forlag ISBN 9788279351498 (285s)

Sted: IGM, Brynsveien 5 i Oslo. v/Brynseng T-bane, 7 min fra sentrum.

Pris 20 000 kr

(GU: 10 000 kr)
(KF: 15 000 kr)
Registr: Grafisk design med prosjektledelse
Det er enkelt å ombestemme seg ved å klikke på lenken avmeld/Unsubscribe nederst i nyhetsbrevet
Sending
Kurspakke