Grafisk design med prosjektledelse

Grafisk design med prosjektledelse

Denne kurspakken passer for deg som vil lære å gjennomføre prosjekter innen visuell kommunikasjon fra ide til ferdig produkt. Du skal i løpet av kursperioden starte med å bygge opp en portfolio med egne skisser og ferdige arbeider.

Kurset er tilrettelagt for deg som allerede har jobbet noe i InDesign, Illustrator og Photoshop og skal i gang med å designe brosjyrer, plakater, annonser og nettsider.

Kanskje har du jobbet med design i mange år, men trenger hjelp til å få mer "kjøtt på beina" i forhold til hvordan du skal utforme jobben din. Du skal hjelpe kundene i deres kommunikasjon med kundene. Du skal kunne utforme organisasjonens visuelle identitet, samt lage logo og tilrettelegge en profilmanual.

Kurset er basert  10 dager (60 timer).  Mellom hver samling er det innleveringsoppgaver slik at du får tilbakemeldinger på jobben du gjør og utviklingen din underveis.

  • • Grafisk design, 18. - 20.9, fra 09 - 15
  • • Bildebruk og farger i ulike medier, 9.10,  fra 09 - 15
  • • Logo og profilmanual, 10.10, fra 09 - 15
  • • Prosjektledelse av digitale produkter, 12.-13.10,  fra 09 - 15
  • • Ide og kreativitet, 13.11, fra 09 - 15
  • • Interaksjonsdesign, 14.11, fra 09 - 15
  • • Workshop, 15.11, fra 09 - 15

Samling 1:

Grafisk design, 18 timer

• Form og funksjon; persepsjonslære
• Design både til trykk og web
• Kommunikasjon, målgrupper og presentasjonsmetoder
• Hvordan bruke språket som virkemiddel for å fange lesernes interesse
• Skriveprosesser og tekstproduksjon i forhold til ulike medier
• Bruk av kreative teknikker
• Typografi


Samling:

Bildebruk og farger i ulike medier - 6 timer

• Bildeanalyse og komposisjon
• Meningsdannelse og identitet via gjenstander og symboler
• Fargeforståelse, kontrast og harmoni
• Grunnleggende fargestyring

Logo og profilmanual - 6 timer

• Visuell identitet
• Utforming av logo
• Utarbeidelse av profilmanual


Samling:

Prosjektledelse i digitale prosjekter - 12 timer

• Prosjektlederrollen i digitale prosjekter
• Gjennomføring av digitale prosjekter
• Arbeidsmetoder og forretningsmodeller
• Nyttige arbeidsverktøy


Samling:

Ide og kreativitet - 6 timer

• 6 trinn som åpner opp i hodet slik at du jobber bedre og kan kreere mer
• Tips for hvordan får nye  ideer selv under hardt tidspress
• Inspirasjonskilder som kickstarter kreativiteten din
• Designtenking som får deg raskere til mål

Interaksjonsdesign - 6 timer

• Viktige prinsipper i design av gode brukeropplevelser
• Godt innhold på web og trykk
• Sentrale prinsipper i design funksjonalitet, innholdsdrevet design
• Hvorfor og hvordan brukerteste

Workshop - 6 timer

Denne dagen skal du jobbe med mappen/portfolien din med veiledning fra kursleder. Det vil også bli oppsummering og mulighet for repetisjon av relevant innhold.

I tillegg til kursdokumentasjonen du får på kurset, anbefaler vi bøkene

• Målrettet prosjektstyring (Pocket) av Andersen Erling S, Kristoffer V. Grude, Tor Haug, 2009 (ISBN 8256270950)
• Rannem, Øyvin (2012): Typografi og skrift. ISBN: 9788279353430.
• Rybakken, Bjørn. Visuell Identitet, Abstrakt forlag ISBN 9788279351498 (285s)

Sted: IGM, Brynsveien 5 i Oslo. v/Brynseng T-bane, 7 min fra sentrum.

Pris 20 000 kr

(GU: 10 000 kr)
(KF: 15 000 kr)
Registr: Grafisk design med prosjektledelse
Sending
Kurspakke