Grafisk design med prosjektledelse

Grafisk design er kurspakken som passer for deg som vil lære å gjennomføre prosjekter innen visuell kommunikasjon fra ide til ferdig produkt. Du skal i løpet av kursperioden starte med å bygge opp en portfolio med egne skisser og ferdige arbeider.

Kurset er tilrettelagt for deg som allerede har jobbet noe i InDesign, Illustrator og Photoshop og skal i gang med å designe brosjyrer, plakater, annonser og nettsider.

Kanskje har du jobbet med design i mange år, men trenger hjelp til å få mer «kjøtt på beina» i forhold til hvordan du skal utforme jobben din. Du skal hjelpe kundene i deres kommunikasjon med kundene. Du skal kunne utforme organisasjonens visuelle identitet, samt lage logo og tilrettelegge en profilmanual.

Kursdato er:
• Grafisk design, 8. – 10. oktober fra kl. 09 – 15
• Bildebruk, 29. oktober
• Logo og profilmanual, 30. oktober
• Ide og kreativitet, 5. november
• Interaksjonsdesign, 6. november
• Prosjektledelse, 3. – 4. desember
• Workshop, 7. desember

Kurset er på 10 dager (60 timer).

Grafisk design, 18 timer

 • Form og funksjon; persepsjonslære
 • Design både til trykk og web
 • Kommunikasjon, målgrupper og presentasjonsmetoder
 • Hvordan bruke språket som virkemiddel for å fange lesernes interesse
 • Skriveprosesser og tekstproduksjon i forhold til ulike medier
 • Bruk av kreative teknikker
 • Typografi

Bildebruk og farger i ulike medier – 6 timer

 • Bildeanalyse og komposisjon
 • Meningsdannelse og identitet via gjenstander og symboler
 • Fargeforståelse, kontrast og harmoni
 • Grunnleggende fargestyring

Logo og profilmanual – 6 timer

 • Visuell identitet
 • Utforming av logo
 • Utarbeidelse av profilmanual

Prosjektledelse i digitale prosjekter – 12 timer

 • Prosjektlederrollen i digitale prosjekter
 • Gjennomføring av digitale prosjekter
 • Arbeidsmetoder og forretningsmodeller
 • Nyttige arbeidsverktøy

Ide og kreativitet – 6 timer

 • 6 trinn som åpner opp i hodet slik at du jobber bedre og kan kreere mer
 • Tips for hvordan får nye  ideer selv under hardt tidspress
 • Inspirasjonskilder som kickstarter kreativiteten din
 • Designtenking som får deg raskere til mål

Interaksjonsdesign – 6 timer

 • Viktige prinsipper i design av gode brukeropplevelser
 • Godt innhold på web og trykk
 • Sentrale prinsipper i design funksjonalitet, innholdsdrevet design
 • Hvorfor og hvordan brukerteste

Workshop, grafisk design – 6 timer

Denne dagen skal du jobbe med mappen/portfolien din med veiledning fra kursleder. Det vil også bli oppsummering og mulighet for repetisjon av relevant innhold.

I tillegg til dokumentasjonen du får på kurset, anbefaler vi bøkene

 • Målrettet prosjektstyring (Pocket) av Andersen Erling S, Kristoffer V. Grude, Tor Haug, 2009 (ISBN 8256270950)
 • Rannem, Øyvin (2012): Typografi og skrift. ISBN: 9788279353430.
 • Rybakken, Bjørn. Visuell Identitet, Abstrakt forlag ISBN 9788279351498 (285s)

Sted: IGM, Brynsveien 5 i Oslo. v/Brynseng T-bane, 7 min fra sentrum.

Pris 20 000 kr

(GU: 10 000 kr)
(KF: 15 000 kr)

Registr: Grafisk design med prosjektledelse

Det er enkelt å ombestemme seg ved å klikke på lenken avmeld/Unsubscribe nederst i nyhetsbrevet

Sending