Grafisk mot 2018

Grafisk mot 2018

Seminar 12. - 13. januar 2017
Seminaret er for inviterte deltakere og alle studenter på NTNU Gjøvik.
Sted: NTNU Gjøvik, Teknologivegen 22, 2815 Gjøvik.

PROGRAM
12. januar 2017 på NTNU Gjøvik
1200 - 1230 - Lunsj i kantinen på NTNU
1230 - 1240 - Åpning av seminaret med Niels Edward Killi, Fellesforbundet
1245 - 1330 - 3d printing utfordring og muligheter med Marius Pedersen, NTNU
1340 - 1425 - Innholdsmarkedsføring, hva oppnår man med det? Med Jens Barland, NTNU
1425 - 1450 - Pause
1450 - 1535 - Prosjekter og støtteordninger med Unni Flengsrud Oustad, Innovasjon Norge
1540 - 1620 - Grafisk bransje, hvor er vi om to år? Med Geir Hagen, Skipnes kommunikasjon
1620 - 1650 - Pizza
1650 - 1720 - Skisse til mulige veier for grafisk med Niels Edward Killi, Fellesforbundet
1900 - 1930 - Markedsutvikling og nye forretningsområder med Håvard Grjotheim, 07 Media. Foregår på Quality hotel Strand
1930 - Middag på hotellet

13. januar 2017 på Quality hotel Strand
0900 - 0945 - Erfaring fra skattefunn og støtte fra Innovasjon Norge, om gründerprosjektet Next2Five med Anneli Skudal og Pål Stensaas
1000 - 1045 - Trender og 3d med Mattias Kristiansson, AGI
Presentasjon del 1
Presentasjon del 2
1045 - 1200 - Avslutning av seminaret og lunsj med Niels Edward Killi

Grafisk bransje inn i fremtiden
Hvor skal du? Hva finnes av teknologi som passer i din strategi fremover? Hvordan kan du fremover utnytte ressursene du har i dag?

Teknologi og digital strategi - er din bedrift på god vei inn i fremtiden?
Den grafiske bransjen har tradisjonelt vært eiere av kommunikasjon, selv etter hvert med tv, film og radio har papiret stått sterkt, og bransjen har stadig vært i omstilling og adoptert ny teknologi.

Grafisk bransje en spennende arbeidsplass fremover
For at grafisk bransje skal stå sterkt fremover, samt være en fristende arbeidsplass for kunnskapsrike medarbeidere, skal vi samles for å diskutere og få innspill på hva vi kan hente ut av ny teknologi, nye samarbeidsformer og digital strategi.

Hvordan skal vi ta tilbake inntektene som i dag går til nye digitale mediebedriftene? Kan vi fortsatt snu oss og samtidig snu trenden? Er du førsteleddet i kundens hjelp til kommunikasjon og markedsføring?

Utfordringen er å skape nye inntekter, se nye muligheter og utnytte det potensialet i det man allerede har - samtidig. Utviklingen stiller krav til strategisk, teknologisk og markedsmessig oversikt og kompetanse, både hos beslutningstagere og hos de som skal gjennomføre endringer og nysatsinger.

Grafisk bransjeforening print og kommunikasjon og Fellesforbundet har sammen med IGM laget et seminar for ledere og tillitsvalgte i grafisk bransje slik at vi sammen får belyst ulike vinkler på området, hva de beste gjør bedre og hvordan lykkes med konkrete prosjekter eller satsinger.

FOREDRAGSHOLDERE
• Jens Barland, NTNU. Førsteamanuensis i medieledelse og innovasjon.
• Marius Pedersen, NTNU. Førsteamenuensis Norwegian Media Technology Lab, Avdeling for informatikk og medieteknikk.
• Unni Flengsrud Oustad, seniorrådgiver, Innovasjon Norge.
• Geir Hagen, Skipnes kommunikasjon.
• Håvard Grjotheim, 07 Media. CEO og konsernsjef.
• Mattias Kristiansson, sjefsredaktør AGI.
• Niels Edvard Killi, Fellesforbundet.
• Anneli Skudal fra Next2Five og Pål Stensås fra Grafisk bransjeforening.

SPØRSMÅL?
Ta kontakt med Trine Skaug Væråmoen, IGM • tlf. 90514165

Grafisk mot 2019

PDF av Presentasjoner fra seminaret er lenket på foredragene i programmet.

Kurs:

Bloggen Konferanser