GU Grafisk utdanningsfond

«Grafisk Utdanningsfond (GU) er en ordning som er tariffestet gjennom overenskomstene for Aviser og avistrykkerier, Pakkerier, Trykkerier og grafiske bedrifter og Bokbindere. Tariffbestemmelsen finnes som bilag til overenskomstene.»

Hva får du av goder når du er GU-medlem:

  • Nå får alle medlemmer av Grafisk Utdanningsfond 75% prisrabatt i første halvår av 2022 der hvor arbeidsgiver dekker resterende beløp, ellers så får du som er GU-medlem 50%.

Kompetanse er viktig for GU-bedrifter og medlemmer, så derfor kan du søke om nedenstående i tillegg, det er veldig gode ordninger for GU-medlemmer som gjør at du kan ta videreutdanning og få dekket det meste av kostnadene.

Les om disse gode refusjonsordningene her ->

I tillegg har Oslo grafiske fagforening egen støtteordning.

  • Hvis medlemmene får innvilget støtte fra Grafisk Stipendordning på inntil 6.000 kroner, vil de også få inntil 5.000 kroner fra Oslo grafiske fagforening. Les mer her ->

LO-utdanningsfond har også et utdanningsfond som du kan søke om støtte, helårsstudie på hel- og deltid inntil kr. 13.500,- pr.skoleår og kortere kurs kr. 4000,- pr. skole år  les mer her ->

Les mer om GU her ->

GU er forkortelse for Grafisk Utdanningsfond. Fondet er oppsparte midler fra arbeidsgivere og arbeidstakere med grafisk tariffavtale. Medlemmer av fondet er organisert i fellesforbundet og ansatt i bedrifter organisert i MBL eller Grafisk bransjeforening, Norsk industri.

GU-medlemmer trekker et fast beløp av lønnen til fondet hver måned. Deretter kan medlemmer søke fondet om støtte til utdanning, som avslag i pris på kurs og studier som er GU-berettiget.