GU medlem

Markedet endrer seg og sorte hull kan oppstå mellom dine ansattes kompetansenivå og kundens forventning. Nå får alle medlemmer av Grafisk Utdanningsfond -50 % prisrabatt i 2024

 

Markedet har virkelig endret seg det siste året og det er mye nytt å henge med på. IGM har i samarbeid med Grafisk utdanningsfond utviklet flere kurs som er tilrettelagt for sine medlemmer. Nå lanserer vi enda flere nyheter som er tilpasset endringene bransjen står i og er tilpasset de med grafisk bakgrunn. Livslang læring er viktig – og denne våren er det viktigere enn noen gang!

I tillegg kan du søke om stipend til våre studier og kurs hos LO-utdanningsfond og Oslo grafiske fagforening.

Meld dere på i dag – vi gleder oss til å se deg😀

Hvem gjelder refusjonen for:

Gjelder ansatte som er omfattet av ordningen med Grafisk Utdaningsfond og som det er betalt inn for til fondet. I tillegg til støtteberettigede ansatte, kan bedriftene få dekket kursrefusjon for en deltaker fra ledelsen som deltar på samme kompetanseheving som de støtteberettigede ansatte.

Det stilles ekstra midler til rådighet til kursrefusjon for bedrifter som gjennomfører kompetansetiltak for de ansatte med støtte fra Grafisk Utdaningsfond. Fondet ønsker å gi et ekstra løft for kompetanseheving i medlemsbedriftene. Det gjøres en ekstraordinær satsing i 2021 for kurs og kompetanseheving som initieres og gjennomføres i regi av medlemsbedriftene og der bedriftene dekker den delen av kostnadene som ikke er dekket av refusjonen.

GU Grafisk utdanningsfond

20/05/2021

«Grafisk Utdanningsfond (GU) er en ordning som er tariffestet gjennom overenskomstene for Aviser og avistrykkerier, Pakkerier, Trykkerier og grafiske bedrifter…

Støtte til bedriftskurs

22/03/2021

Det er mulig å bruke korona-tiden til kompetanseheving. Du kan få støtte til bedriftsintern opplæring. Betydelige midler er tilgjengelig.…

Sjarm med skjerm!

10/03/2021

Selv om pandemien tvinger oss til å bare holde digitale kurs henger vi ikke med hodet. Tvert i mot! Skjermen…