GU medlem

Markedet endrer seg og sorte hull kan oppstå mellom dine ansattes kompetansenivå og kundens forventning. Nå får alle medlemmer av Grafisk Utdanningsfond 75% prisrabatt i første halvdel av 2022 der hvor arbeidsgiver dekker resterende beløp, ellers så får du som er GU-medlem 50%.

 

Markedet har virkelig endret seg det siste året og det er mye nytt å henge med på. IGM har i samarbeid med Grafisk utdanningsfond utviklet flere kurs som er tilrettelagt for sine medlemmer. Nå lanserer vi enda flere nyheter som er tilpasset endringene bransjen står i og er tilpasset de med grafisk bakgrunn. Livslang læring er viktig – og denne våren er det viktigere enn noen gang!

De nye tilpassede kursene er:
Design for digitale flater | Nyhetsbrev | Annonsering sosiale medier | What's new, Adobe? | Design! Kreativt påfyll

Bedrifter som legger opp til kurs og kompetanseheving for sine støtteberettigede ansatte kan søke om å få refusjon på 75% for kurs gjennom IGM. Èn leder får også delta sammen med de ansatte for samme pris.

I tillegg kan du søke om stipend til våre studier og kurs hos LO-utdanningsfond og Oslo grafiske fagforening.

Meld dere på i dag – vi gleder oss til å se deg😀

Se noen kurs her ->

 

Hvem gjelder refusjonen for:

Gjelder ansatte som er omfattet av ordningen med Grafisk Utdaningsfond og som det er betalt inn for til fondet. I tillegg til støtteberettigede ansatte, kan bedriftene få dekket kursrefusjon for en deltaker fra ledelsen som deltar på samme kompetanseheving som de støtteberettigede ansatte.

Det stilles ekstra midler til rådighet til kursrefusjon for bedrifter som gjennomfører kompetansetiltak for de ansatte med støtte fra Grafisk Utdaningsfond. Fondet ønsker å gi et ekstra løft for kompetanseheving i medlemsbedriftene. Det gjøres en ekstraordinær satsing i 2021 for kurs og kompetanseheving som initieres og gjennomføres i regi av medlemsbedriftene og der bedriftene dekker den delen av kostnadene som ikke er dekket av refusjonen.

Bedrifter som legger opp til kurs og kompetanseheving for sine støtteberettigede ansatte kan søke om å få refusjon på 75% for kurs gjennom IGM. Det er et uttalt mål med satsingen at det skal bidra til større kompetanseaktivitet i GUs medlemsbedrifter. Les om kompetanseløftet her ->

GU Grafisk utdanningsfond

20. mai 2021

«Grafisk Utdanningsfond (GU) er en ordning som er tariffestet gjennom overenskomstene for Aviser og avistrykkerier, Pakkerier, Trykkerier og grafiske bedrifter…

Støtte til bedriftskurs

22. mars 2021

Det er mulig å bruke korona-tiden til kompetanseheving. Du kan få støtte til bedriftsintern opplæring. Betydelige midler er tilgjengelig.…

Sjarm med skjerm!

10. mars 2021

Selv om pandemien tvinger oss til å bare holde digitale kurs henger vi ikke med hodet. Tvert i mot! Skjermen…