Farger i Adobe InDesign, bruk Color Theme Tool

Adobe InDesign ved bruk av Color Theme Tool plukker de fargene det er mest av i bildet ditt og lager et forslag til fargetema og forskjellige varianter av det, du kan lagre og bruke.

Visste du at du kan bruke Color Theme Tool til å trekke ut farger fra bilder eller objekter i InDesign-dokumentet, slik at du kan matche fargene med bildene du har brukt? Eller la Color Theme Tool komme opp med forslag til hvilke farger du kan bruke sammen med en spesifikk farge du har plukket fra et bilde? Dette er en superrask måte å få forslag til farger du kan bruke når du designer.

Når du velger Color Theme Tool og beveger markøren over siden, vil InDesign markere (med en farget ramme) de områdene som du kan plukke farger fra.
Klikk på et bilde for å lage et fargetema. Det lages et fargetema bestående av 5 farger basert på de mest brukte fargene i bildet/objektene. En av fargene er forhåndsvalgt (og vises med en hvit ramme rundt). Denne beholdes i minnet, slik at selv om du gjør andre ting i mellomtiden og så velger verktøyet på nytt, vil den huske fargen. Du kan veksle mellom hvilken av fargene som skal være forhåndsvalgt ved å bruke høyre og venstre pil på tastaturet. Fargen som er aktiv kan du bruke til å helle i et objekt for å fargelegge det, eller trekke over en tekst med markøren for å fargelegge teksten. Hvis du trykker Esc vil fargen slettes og du kan velge en ny.
Hvis du vil lage et nytt fargetema, holder du ned Alt/Option og klikker på et nytt bilde/objekt.
Hvis du vil bestemme hvilken del av bildet/objektene du vil plukke farger fra, holder du ned Alt/Option og trekker over det området du vil plukke farger fra.
Et fargetema består av 5 farger, men hvis du velger rullemenyen vil du se fire alternative variasjoner av fargetemaet som du kan velge mellom: Colourful, Bright, Dark, Deep og Muted.

Plukke en enkelt farge

Bilde av Color Theme Tools valg når du velger en spesifikk farge.

Color Theme Tool kommer opp med forslag til hvilke farger du kan bruke sammen med den ene fargen du har valgt.

Hvis du holder ned Shift kan du plukke en enkelt spesifikk farge som base for fargetemaet.
Når fargetemaet skapes basert på en farge, bruker InDesign Adobe Colors fargeharmoniregler for å blande alternative fargetemaer: Analogous, Monochromatic, Triad, Complementary, Compound og Shades. Her får du altså opp forslag til hvilke andre farger du kan blande med den aktive fargen.

Lagre fargetemaer

Du kan lagre fargetemaet til Swatches-panelet ved å klikke på ikonet Add the current color theme to Swatches. Fargetemaet lagres som en fargegruppe.
Du kan lagre en spesifikk farge ved å sørge for at den er den aktive fargen i temaet og holde ned Alt/Option mens du klikker på ikonet Add the current color theme to Swatches.
Du kan også lagre et fargetema til et eksisterende Creative Cloud Library, ved å velge ikonet Save to the current CC Library.

Fargerom

Fargene som legges til baserer innstillingene sine på dokumentets fargeinnstillinger, dvs at dokumenter med Intent satt til Web, lager RGB-farger, mens dokumenter med Intent satt til Print, lager CMYK-farger.
Hvis du dobbeltklikker på Color Theme Tool kan du velge hva slags fargerom fargene lagres i. Valgene er at de beholdes som i innstillingene for dokumentet, eller konverteres til RGB eller konverteres til CMYK.
Her kan du også krysse av for at den skal ignorere gjennomsiktighet eller andre effekter lagt på, når den plukker farger.

Så gi det en sjanse, det er vel verdt et forsøk.

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre