Legg farge bak teksten i InDesign

Paragraph Shading i InDesign gir deg muligheten til å legge farge bak en del av teksten i en tekstramme, uten å måtte legge fargen i en separat boks. Og siden et avsnitt både kan være et enkelt ord eller mange linjer finnes det flere områder der dette kan komme til nytte. Her er et par av dem.

Faktaboks i Adobe InDesign

Hvis du vil lage en egen faktaboks eller lignende i Adobe InDesign og ønsker å ha farge bak tittelen på boksen, kan du bruke Paragraph Shading. I eksempelet over er all teksten lagt inn i en tekstramme. Tekstrammen er delt opp i to spalter ved å velge 2 under Number of Columns i Kontroll-panelet. Deretter har både tittelen og ingressen fått bestillingen Span Columns satt til All Columns, du finner denne også i Kontroll-panelet. Dette trekker tittelen og ingressen over begge spaltene.
For å rykke teksten inn fra rammekanten velger du Object > Text Frame Options og setter Inset så stort som du ønsker å rykke teksten inn fra kanten. Her er det valgt 2 mm.

For å legge farge bak tittelen setter du markøren ett eller annet sted i avsnittet. Hak av for Shading i Kontroll-panelet (valgene for Paragraph Formatting). For å stille valgene for skyggeleggingen Alt-klikker du på ikonet for Shading Colour (den lille fargeruten som ligger under Shading).

Her kan du velge farge og nyanse på skyggeleggingen. For å få det fargede feltet til å ligge helt ut i kanten av tekstrammen, må du stille Offset motsatt av valgene du ga for Inset på tekstrammen. Her må fargen altså rykke 2 mm tilbake.

Bilde av Paragrahp Shading brukt til å leggefarge bak et avsnitt i den løpende teksten.

Fargelegging av et avsnitt i løpende tekst

Hvis du heller vil fargelegge et eller flere avsnitt som ligger i den løpende teksten, gjøres det omtrent på samme måte. Siden teksten som skal fargelegges her ligger i samme tekstramme som den øvrige teksten i artikkelen, må innrykket gjøres litt annerledes. I stedet for å bruke innrykk på tekstrammen, er det selve avsnittet/avsnittene som har fått et innrykk. Dette gjør du ved å markere teksten og velge Left indent og Right Indent i Kontroll-panelet.

Deretter kan du legge Paragraph Shading på samme måte som i forrige eksempel. Her ser du at du ikke behøver å rykke fargen tilbake på ventre og høyre kant, siden det er teksten som har fått innrykket, ikke tekstrammen.

Hvorfor bruke Paragraph Shading?

Det er flere fordeler ved å bruke Paragraph Shading, fremfor å legge fargen i en separat ramme bak teksten, eller klippe ut teksten i en separat tekstramme som du fargelegger.

For det første er det raskere enn å håndtere flere bokser. For det andre er det nøyaktig, det fargede feltet blir alltid så mye større som du har angitt. For det tredje oppdateres alltid størrelsen på det fargede feltet automatisk når teksten endres. Men sist og ikke minst, Paragraph Shading kan være en del av en tekstmal/Paragraph Style, og det er alltid den raskeste og beste metoden å bruke.

Vil du lære mer i InDesign, Illustrator eller Photoshop, bli med på konferansen for Adobe brukere Makingdesign som er 11. – 12. juni i Oslo.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre