Skip to content

Interaksjonsdesign

Markedets eneste studium i Interaksjonsdesign og brukervennlighet på deltid, som gir deg 30 studiepoeng. 

Interaksjonsdesign handler om å lære å designe applikasjoner og webløsninger som er brukervennlige, inkluderende, inspirerende og nyttige.

Du lærer det som skal til for å lage gode, effektive, brukervennlige webløsninger som gir resultater.

Studiet følger en kombinasjonsmodell – der undervisningen skjer i klasserom, med fem samlinger i studietiden, kombinert med egenstudier og gruppearbeid.

Praktiske opplysninger

Første samling er 18. – 20. september 2019  kl. 9 – 15. Totalt fem samlinger.
18. – 20. september
6. – 8. november
22. – 24. januar 2020
18. – 20. mars
27. – 29. april

Avsluttes med eksamen i juni 2020.

Pris kr. 45 000,- (-50% ved GU-medlemskap). I tillegg kommer utgifter til bøker og eksamensavgift på kr. 1800, samt semesteravgift til Høgskulen i Volda på kr. 1500,-.
Studiet er godkjent for lån/stipend i lånekassen.
Studiet foregår i IGM lokaler i Oslo.

Studiet er både praktisk og teoretisk rettet – med hovedvekt på å løse praktiske obligatoriske oppgaveløsning basert på teoretisk kunnskap.

Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre en rekke individuelle og gruppebaserte praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige undertema.

Acando er underviser/veileder på studiet som er  et teknologi- og konsulentselskap som jobber med digitalisering i offentlig og privat sektor.

Hvem passer studiet for?

Interaksjonsdesign og brukervennlighet vil være interessant for deg som jobber i mediebransjen, private bedrifter, offentlig sektor og andre virksomheter. Studiene er tilrettelagt for de som ønsker seg videreutdanning knyttet til interaksjonsdesign. Er du webredaktør, webdesigner, grafisk designer, eller har andre roller i webprosjekter? Da er dette midt i blinken.

Studiet er aktuelt for dem som har arbeidserfaring, grunnleggende webkunnskaper og som trenger generell kompetanseheving. Studiet passer for eksempel for de som:
• Har web kompetanse og ønsker et bredere utdanningsløp som er rettet mot interaksjonsdesign.
• Jobber med web profesjonelt og/eller har utdanning innen web.

Forhåndskunnskap: Studiekompetanse eller godkjent realkompetanse samt grunnleggende webkunnskap.

STUDIEINNHOLD:

Webløsninger, brukeropplevelse og designstrategi.
Bakgrunnskunnskap du trenger for å skape gode brukeropplevelser

 • Trender innen webdesign
 • Teknikker for kartlegging av brukerens behov/oppgaver
 • Sosiale medier
 • Mobil tilpasning

Interaksjonsdesign

 • Viktige prinsipper i design av gode brukeropplevelser
 • Skjemadesign
 • Prototyping og teknikker
 • Godt innhold på web
 • Kjernemodellen
 • Hvordan måle at du lykkes
 • Krav til tilgjengelighet (WCAG)

Interaksjonsdesign, prosess fra strategi til suksessrik løsning

Vi jobber med konkret case fra start til ferdig prototype.

 • Forretningsidé – WEBstrategi
 • Tilrettelegging av materiell for web, kartlegging av brukernes behov
 • Sentrale prinsipper i design funksjonalitet, innholdsdrevet design
 • Fargebruk og brukeropplevelse
 • Intervjuteknikker
 • Eye-tracking i praksis
 • Hvorfor og hvordan brukerteste, og hvordan unngå de vanligste feilene
 • Brukertesting av din prototype

Antall studiepoeng:30.

Pris kr. 45 000,- (*for GU-medlem kr. 22 000). I tillegg kommer utgifter til bøker, semesteravgift til høgskulen i Volda på kr. 1500,- og kr. 1800,- i eksamensavgift.

Pensumlitteratur høst 2019:

Tilleggslitteratur:

 • I tillegg til bøkene, er en rekke blogposter og videoer obligatorisk lesning. Disse har ingen kostnad. Det kan komme til flere blogposter og videoer etterhvert.

Søk om studieplass:

Registr: Studier

Oversikt over tidligere yrkesutdanning:
Oversikt over tidligere utdanning:
Sending
Scroll To Top