Interaksjonsdesign og brukervennlighet

Interaksjonsdesign og brukervennlighet

Markedets eneste studium i Interaksjonsdesign og brukervennlighet på deltid, som gir deg 30 studiepoeng. 

Studiet følger en kombinasjonsmodell – der undervisningen skjer i klasserom, med fem samlinger i studietiden, kombinert med egenstudier og gruppearbeid. Du lærer det som skal til for å lage gode, effektive, brukervennlige webløsninger som gir resultater.  

Praktiske opplysninger
Første samling er 19. - 21. september 2018 fra kl. 09 - 16. Totalt fem samlinger.
19. - 21. september
7. - 9. november
23. - 25. januar 2019
18. - 20. mars
24. - 26. april
Avsluttes med eksamen i juni 2019. 
Pris kr. 44 000,- (-50% ved GU-medlemskap). I tillegg kommer utgifter til bøker og eksamensavgift på kr. 1500, samt semesteravgift til Høgskulen i Volda på kr. 1500,-.
Studiet foregår i IGM lokaler i Oslo. 

Studiet er både praktisk og teoretisk rettet – med hovedvekt på å løse praktiske obligatoriske oppgaveløsning basert på teoretisk kunnskap. 

Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre en rekke individuelle og gruppebaserte praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige undertema.

 Netlife Research er underviser/veileder på studiet som er markedets ledende innen dette fagfeltet.

Hvem passer studiet for?
Interaksjonsdesign og brukervennlighet vil være interessant for deg som jobber i mediebransjen, private bedrifter, offentlig sektor og andre virksomheter. Studiene er tilrettelagt for de som ønsker seg videreutdanning knyttet til interaksjonsdesign. Er du webredaktør, webdesigner, grafisk designer, eller har andre roller i webprosjekter? Da er dette midt i blinken. 

Studiet er aktuelt for dem som har arbeidserfaring, grunnleggende webkunnskaper og som trenger generell kompetanseheving. Studiet passer for eksempel for de som:
• Har web kompetanse og ønsker et bredere utdanningsløp som er rettet mot interaksjonsdesign.
• Jobber med web profesjonelt og/eller har utdanning innen web. 

Forhåndskunnskap: Studiekompetanse eller godkjent realkompetanse samt grunnleggende webkunnskap.

STUDIEINNHOLD:

Webløsninger, brukeropplevelse og designstrategi.
Bakgrunnskunnskap du trenger for å skape gode brukeropplevelser
 
o Trender innen webdesign
o Teknikker for kartlegging av brukerens behov/oppgaver
o Sosiale medier 
o Mobil tilpasning

Interaksjonsdesign 
o Viktige prinsipper i design av gode brukeropplevelser
o Skjemadesign
o Prototyping og teknikker
o Godt innhold på web
o Kjernemodellen
o Hvordan måle at du lykkes 
o Krav til tilgjengelighet (WCAG)

Interaksjonsdesign, prosess fra strategi til suksessrik løsning
Vi jobber med konkret case fra start til ferdig prototype.
o Forretningsidé - WEBstrategi
o Tilrettelegging av materiell for web, kartlegging av brukernes behov
o Sentrale prinsipper i design funksjonalitet, innholdsdrevet design 
o Fargebruk og brukeropplevelse
o Intervjuteknikker
o Eye-tracking i praksis 
o Hvorfor og hvordan brukerteste, og hvordan unngå de vanligste feilene
o Brukertesting av din prototype
Antall studiepoeng:30. 

Pris kr. 44 000,- (*for GU-medlem kr. 22 000). I tillegg kommer utgifter til bøker og kr. 1800,- i eksamensavgift. 

Pensumlitteratur:
• "Digital strategi for alle" (2015) av Ove Dalen & Eirik Hafver Rønjum
https://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245018035 

• "Praktisk brukertesting" (2011) av Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold
https://www.brukskvalitet.no/praktiskbrukertesting/

• "Just Enough Resarch" (2013) av Erika Hall
Just Enough Research

• "Web Form Design" (2008) av Luke Wroblewski
https://rosenfeldmedia.com/books/web-form-design/ 

Tilleggslitteratur:
I tillegg til bøkene, er en rekke blogposter og videoer obligatorisk lesning. Disse har ingen kostnad. Det kan komme til flere blogposter og videoer etterhvert.

• Aalen, Ida (2015) "The Core Model: Designing Inside Out for Better Results" Blogpost på A list apart
https://alistapart.com/article/the-core-model-designing-inside-out-for-better-results 

• Allsopp, John (2000) "A Dao of Webdesign" Blogpost.
https://alistapart.com/article/dao 

• Bergslien, Bjørn (2012) "Skriv innhold med stil" Blogpost på Iallenkelhet
https://iallenkelhet.no/2012/06/08/innhold-med-stil/ 

•Bjerkestrand, Stine Camilla & Storli Hoel, Øyvind (2014) "Derfor trenger du ikke en SEO-ekspert" Blogpost på Iallenkelhet
https://iallenkelhet.no/2014/08/04/derfor-trenger-du-ikke-en-seo-ekspert/

• DiFI (2014): "Kva er universell utforming?" Artikkel.

Søk om studieplass

Søknad om studieplass Interaksjonsdesign start sept. 2018.

Registr: Studier

Oversikt over tidligere utdanning:

Oversikt over tidligere yrkesutdanning:


Sending
Studier