Interaksjonsdesign

Markedets eneste studium i Interaksjonsdesign og brukervennlighet på deltid, som gir deg 30 studiepoeng. 

Interaksjonsdesign handler om å lære å designe applikasjoner og webløsninger som er brukervennlige, inkluderende, inspirerende og nyttige.

Du lærer det som skal til for å lage gode, effektive, brukervennlige webløsninger som gir resultater.

Studiet følger en kombinasjonsmodell – der undervisningen skjer i klasserom, med fem samlinger i studietiden, kombinert med egenstudier og gruppearbeid.

Praktiske opplysninger

Første samling er 18. – 20. september 2019  kl. 9 – 15. Totalt fem samlinger.
18. – 20. september
6. – 8. november
22. – 24. januar 2020
18. – 20. mars
27. – 29. april

Avsluttes med eksamen i juni 2020.

Pris kr. 45 000,- (-50% ved GU-medlemskap). I tillegg kommer utgifter til bøker og eksamensavgift på kr. 1800, samt semesteravgift til Høgskulen i Volda på kr. 1500,-.
Studiet er godkjent for lån/stipend i lånekassen.
Studiet foregår i IGM lokaler i Oslo.

Studiet er både praktisk og teoretisk rettet – med hovedvekt på å løse praktiske obligatoriske oppgaveløsning basert på teoretisk kunnskap.

Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre en rekke individuelle og gruppebaserte praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige undertema.

Acando er underviser/veileder på studiet som er  et teknologi- og konsulentselskap som jobber med digitalisering i offentlig og privat sektor.

Hvem passer studiet for?

Interaksjonsdesign og brukervennlighet vil være interessant for deg som jobber i mediebransjen, private bedrifter, offentlig sektor og andre virksomheter. Studiene er tilrettelagt for de som ønsker seg videreutdanning knyttet til interaksjonsdesign. Er du webredaktør, webdesigner, grafisk designer, eller har andre roller i webprosjekter? Da er dette midt i blinken.

Studiet er aktuelt for dem som har arbeidserfaring, grunnleggende webkunnskaper og som trenger generell kompetanseheving. Studiet passer for eksempel for de som:
• Har web kompetanse og ønsker et bredere utdanningsløp som er rettet mot interaksjonsdesign.
• Jobber med web profesjonelt og/eller har utdanning innen web.

Forhåndskunnskap: Studiekompetanse eller godkjent realkompetanse samt grunnleggende webkunnskap.

STUDIEINNHOLD:

Webløsninger, brukeropplevelse og designstrategi.
Bakgrunnskunnskap du trenger for å skape gode brukeropplevelser

 • Trender innen webdesign
 • Teknikker for kartlegging av brukerens behov/oppgaver
 • Sosiale medier
 • Mobil tilpasning

Interaksjonsdesign

 • Viktige prinsipper i design av gode brukeropplevelser
 • Skjemadesign
 • Prototyping og teknikker
 • Godt innhold på web
 • Kjernemodellen
 • Hvordan måle at du lykkes
 • Krav til tilgjengelighet (WCAG)

Interaksjonsdesign, prosess fra strategi til suksessrik løsning

Vi jobber med konkret case fra start til ferdig prototype.

 • Forretningsidé – WEBstrategi
 • Tilrettelegging av materiell for web, kartlegging av brukernes behov
 • Sentrale prinsipper i design funksjonalitet, innholdsdrevet design
 • Fargebruk og brukeropplevelse
 • Intervjuteknikker
 • Eye-tracking i praksis
 • Hvorfor og hvordan brukerteste, og hvordan unngå de vanligste feilene
 • Brukertesting av din prototype

Antall studiepoeng:30.

Pris kr. 45 000,- (*for GU-medlem kr. 22 000). I tillegg kommer utgifter til bøker, semesteravgift til høgskulen i Volda på kr. 1500,- og kr. 1800,- i eksamensavgift.

Pensumlitteratur høst 2019:

Tilleggslitteratur:

 • I tillegg til bøkene, er en rekke blogposter og videoer obligatorisk lesning. Disse har ingen kostnad. Det kan komme til flere blogposter og videoer etterhvert.

Andre studier

Digital markedsføring

Mange arbeidsgivere etterspør kunnskap om digital markedsføring. Lær deg å lage godt, engasjerende digitalt innhold brukerne dine vil ...

Digital journalistikk

Det er et stadig økende behov for medarbeidere med kunnskaper i digital journalistikk, sosiale medier, digital presentasjon og bruk ...

Digital rådgiver

Markedets eneste høgskolestudium som gir deg utdannelse i Digital rådgiver og prosjektledelse på deltid, 30 studiepoeng.  Du lærer: ...

Digital kommunikasjon

Digital kommunikasjon - webredaktør passer for deg som har ansvar for en eller flere digitale kanaler. Dette er ...

Søk om studieplass:

Registr: Studier

Oversikt over tidligere yrkesutdanning:
Oversikt over tidligere utdanning:
Sending