Kjernemodellen og kjerneverksted

Kjernemodellen er en enkel og effektiv metode for å forenkle, prioritere og få forankring for tiltak i digitale kanaler. Dette kurset lærer deg det du  trenger å vite for å komme i gang med kjernemodellen og å fasilitere et kjerneverksted i din egen organisasjon.

Kjernemodellen og kjerneverksted

Kjernemodellen og kjerneverkstedet er testet og videreutviklet gjennom et hundretalls prosjekter de siste 14 årene, og har vist seg å fungere i alle mulige slags bedrifter og organisasjoner. På dette kurset lærer du deg metoden direkte fra opphavsmannen.

Du kan lese en grundig innføring i kjernemodellen her

Dette kurset passer for alle som ønsker å lage mer brukervennlige og lønnsomme digitale løsninger, og særlig deg som jobber med:

 • Digital kommunikasjon
 • Digital markedsføring
 • Digital strategi
 • Produktutvikling
 • Tjenestedesign
 • UX-design (brukeropplevelse)
 • Prosjektledelse

Hele kurset består totalt av 3 frittstående moduler, det vil si at hver enkelt av modulene kan tas uavhengig av de andre:  

 • Kjernemodellen 1 – Kom i gang med kjernemodellen, 4. mai
 • Kjernemodellen 2 – Lær deg å fasilitere ditt eget kjerneverksted, 5. mai
 • Kjernemodellen 3 – Kjernemodellen som prioriteringsverktøy, 6. mai

Hvis du ønsker å bli en sertifisert fasilitator av kjerneverksted må du gjennomføre alle de tre modulene.

Mer om de forskjellige modulene

Kjernemodellen 1 – Kom i gang med kjernemodellen, 4. mai

Dette er grunnkurset lærer deg hvordan du kan bruke modellen som et tankeverktøy for å prioritere, forenkle og få framdrift i digitale kanaler. 

Kurset lærer deg å se sammenhengene mellom digital kommunikasjon, design og strategi, og hvordan du kan bruke kjernemodellen til å få grep om:

 • Brukerbehov
 • Forretningsstrategi
 • Markedsføring
 • Informasjonsarkitektur
 • Designtenkning
 • Kundereise
 • Kanalstrategi
 • Adferdspsykologi
 • Prioritering av tiltak

Du lærer deg hele tankegangen bak kjernemodellen, gjennom konkrete caser fra blant andre Kreftforeningen, utdanning.no, DNB og Oslo kommune.
Kurset passer både for deg som ikke kjenner til kjernemodellen fra før, og for deg som har prøvd den ut i noen prosjekter, men gjerne vil vite mer om tankegangen bak. 

Kjernemodellen 2 – Lær deg å fasilitere ditt eget kjerneverksted, 5. mai

Dette er et videregående kurs der du lærer deg å gjennomføre et kjerneverksted, enten i din egen organisasjon, eller i kundens organisasjon hvis du jobber som konsulent.
Kjerneverkstedet er en morsom og effektiv workshop-/storgruppemetodikk, der representanter fra hele organisasjonen jobber sammen i kjernepar for å prioritere tiltak i digitale kanaler. En annen måte å beskrive det på er at det er en 1-dags minisprint, der du kan oppnå mange av de samme resultatene som i en designsprint, som vanligvis går over 5 dager.

Et godt gjennomført heldags kjerneverksted kan gi deg effekter som:

 • Samhandling på tvers av siloer og avdelinger
 • Forankring for tiltak fra topp til bunn i organisasjonen
 • Økt forståelse av viktigheten av brukerorientering
 • Økt forståelse av virksomhetens mål og strategier
 • Økt forståelse for design- og strategiprosesser 
 • Økt digital modenhet blant alle deltakerne
 • Prioritering av konkrete tiltak for å sette resultatene ut i livet

Hvis du er konsulent kan kjerneverkstedet også hjelpe deg til å få en omforent forståelse av prosjektet både i teamet og hos kunden.

Kurset passer for deg som enten har gjennomført grunnkurset, eller som har brukt metoden i en del prosjekter og gjerne vil lære deg hvordan du går fram for å maksimalt utbytte av et kjerneverksted.

Kjernemodellen 3 – Kjernemodellen som prioriteringsverktøy, 6. mai

På dette kurset lærer du deg hele prosessen rundt et godt gjennomført kjerneverksted, blant annet:

 • Prioritering og forankring av mål og målgrupper
 • Kartlegging og prioritering av brukeroppgaver
 • Brukersentrert metodikk
 • Forretningsstrategi i praksis
 • Prioritering av kjerner 
 • Forankring og kommunikasjon i forkant av kjerneverkstedet
 • Rigging av kjerneverksted og sammensetning av kjernepar
 • Prioritering og oppfølging av tiltak

Dette er et videregående kurs, som forutsetter at du enten har gjennomført de to første modulene eller har god kjennskap til kjernemodellen og gjennomføring av kjerneverksted fra før. Hvis du ønsker å bli en sertifisert fasilitator av kjerneverksted må du også ha gjennomført de to andre modulene.

Mål for kurset

På kurset lærer du deg å ta i bruk kjernemodellen og hele rammeverket rundt. Du får en grunnleggende innføring i kjernemodellen, målgrupper, brukerbehov og strategi, og du lærer å fasilitere en kjerneworkshop i din egen organisasjon.

Kurset passar for alle som ønsker å lage bedre, mer prioritert og mer lønnsomme digitale tjenester, for eksempel:

 • Produktutvikler
 • Webredaktører
 • Prosjektleder
 • Konsulenter
 • Innovasjonsagenter

Om kursleder

Are har 24 års erfaring med digital kommunikasjon, strategi, design og produktutvikling. Han har blant annet vært rådgiver i Netlife Design fra 2006 til 2018. Etter en kort periode i FINN.no begynte han for selv som selverklært Kjernekar, og tilbyr nå kurs, foredrag, workshops og uavhengig rådgivning gjennom kjernekaren.no. Han blogger også jevnlig på kjernemodellen.no.

Du kan også ta kurs i Brukertesting

Sted: IGM, Brynsveien 5 i Oslo.
v/Brynseng T-bane, 7 min fra sentrum.

Pris 11 500 kr for alle dager

Pris for enkeltkurs, kr. 4500,-

Registr: Kjernemodellen

Det er enkelt å ombestemme seg ved å klikke på lenken avmeld/Unsubscribe nederst i nyhetsbrevet

Sending