Kjernemodellen og workshop

På dette kurset lærer du deg å ta i bruk kjernemodellen – ett enkelt og effektivt verktøy for å forenkle, prioritere og få ting til å skje. Du lærer også hvordan du kan forberede og fasilitere en kjerneworkshop i din egen organisasjon.

Kjernemodellen og den tilhørende arbeidsmetodikken er i bruk verden over, av mellom andre gov.uk, Oslo kommune, Vipps, KnowIt og Netlife Design.

Modellen er særlig populær blant innholdsstrategar, UX-folk og digitale markedsfører, men blir også brukt av kommunikasjonsrådgivere, tjenestedesignere og andre som på en eller annen måte jobber med digital strategi eller kommunikasjon.

Kjernemodellen har tre hovedfunksjoner:

 • Prioriteringsverktøy som hjelper deg å prioritere mellom ulike tiltak i ulike kanalar. Den hjelper deg å finne ut hvor du skal begynne, og hvordan du konkret kan gå fram for å nå målene dine.
 • Samhandlingsverktøy som sørger for forankring og forståelse i hele organisasjonen. Prosessen rundt modellen består av grundig forarbeid og endags minisprint (AKA kjerneworkshop).
 • Tankeverktøy som gir deg ett godt utgangspunkt for å se sammenhengen mellom strategi og brukerbehov. Samtidig gir den en frisk tilnærmingsmåte som tvinger deg til å tenke fra innsida og ut. Slik at du kan samle trådar og løse flokar.

Prosessen rundt kjernemodellen har følgende elementer:

 • Forarbeidet (før kjerneworkshopen) handler om å få en grunnleggende forståelse og forankring av strategi, målgrupper og brukerbehov.
 • Med utgangspunkt i dette definerer du et antall kjerner som du skal jobbe med i kjerneworkshopen. Kjernene kan være websider, digitale produkter eller i prinsippet hva som helst.
 • Selve kjerneworkshopen er en endags minisprint, der hele organisasjonen jobber sammen, på tvers av siloar og nivåer, i form av kjernepar. Hvert kjernepar jobber seg strukturert gjennom hvert sitt kjerneark med oppgaver, mål, veier inn, veier videre, før dere konkretiserer og prioriterter selve innholdet.
 • Til slutt definerer de sammen dem konkrete tiltakene som må til for å få satt resultatet av workshopen ut i livet.

Mål for kurset

På kurset lærer du deg å ta i bruk kjernemodellen og hele rammeverket rundt. Du får en grunnleggende innføring i kjernemodellen, målgrupper, brukerbehov og strategi, og du lærer å fasilitere en kjerneworkshop i din egen organisasjon.

Kurset passar for alle som ønsker å lage bedre, mer prioritert og mer lønnsomme digitale tjenester, for eksempel:

 • Produktutvikler
 • Webredaktører
 • Prosjektleder
 • Konsulenter
 • Innovasjonsagenter

Kurset inneholder

 • Introduksjon og forberedelser
 • Målgrupper, brukarbehov og strategi
 • Forberede workshop
 • Prioritere kjerner og sammensetting av kjernepar
 • Gjennomføring av kjerneworkshop
 • Mål og oppgaver
 • Veier inn og veier videre
 • Kjerneinnhold: Idestorming, detaljering og prioritering
 • Presentere resultater og prioritere tiltak

Om kursinstruktør

Are Gjertin Urkegjerde Halland har 23 års erfaring med digital kommunikasjon og produktutvikling. Det var han som lanserte kjernemodellen i 2006, og de siste 13 åra har han testa og videreutvikla modellen gjennom eit hundretals prosjekter i Netlife Design og FINN.no.