Kurs og deltid studier digital kommunikasjon

Studiene er i samarbeid med Høgskulen i Volda og gjennomføres i Oslo.

Sesongen for kunnskapsløft er i gang 😀
Enten du vil ta et praktisk kurs (nett/oppmøte) eller bygge CV med deltidsstudier som gir 30 studiepoeng, får du oppdatert innhold med erfarne foredragsholdere.

KURSPAKKE I DIGITAL MARKEDSFØRING, 5 DAGER, start 24.8
Vil du ha et effektivt kurs i digital markedsføring, så har vi samlet relevante kurs i en kurspakke som inneholder strategi, innholdsmarkedsføring, sosiale medier, Google Analytics og hvordan skrive gode tekster for web. Les mer her ->

Deltidsstudier med 30 studiepoeng:
Digital rådgiver
Du lærer å lage gode digitale løsninger for kunden basert på kundereisen. Ved å kartlegge kundens behov, vil du skape verdifulle kundeopplevelser og tjenester, som igjen blir gode forretningsmodeller.  Vi bruker verktøy som Business Model Canvas og Design Thinking.
Oppstart 23. september
Info om til Digital rådgiver –>

Interaksjonsdesign
Interaksjonsdesign er samspillet mellom mennesker og teknologi.  Du lærer å designe applikasjoner og webløsninger som er brukervennlige, inkluderende, inspirerende og nyttige.
Oppstart 16. september
Info om Interaksjonsdesign –>

Digital journalistikk
Du skal få innsikt i og kjenne til de viktigste tjenester, teknologier og verktøy som er avgjørende for å lykkes som digital journalist, og forstå samspillet slik at man skaper effekter og resultater. Etter endt studium skal du beherske de viktigste verktøyene og være i stand til å gjøre seg relevant og skape og fremstille nyhets stoff på en måte som gir oppmerksomhet og skaper interesse i digitale kanaler.
Oppstart 9. september
Info  om opptak journalistikk –>

Digital markedsfører
Lær deg å lage godt, engasjerende innhold brukerne dine vil ha, vit hvordan du bruker SEO slik at de finner innholdet ditt, samt hvordan du analyserer effekten av kampanjene dine med Google Analytics.Vi bruker WordPress som publiseringsverktøy og sosiale medier for å spre innholdet til relevante lesere.Oppstart 12. oktober
Info om digital markedsføring –>

Digital kommunikasjon
Du vil tilegne deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg i stand til å forvalte, vedlikeholde og videreutvikle nettsteder.Du lærer å lede en webredaksjon, og å jobbe strategisk og systematisk med å utvikle nettsteder som når mål både for virksomheten og for brukerne.
Oppstart 7. oktober
Info om Digital kommunikasjon –> 

Se våre kurs innen Adobe, Video, Design, Brukertesting, Kjernemodellen, Design thinking her ->