Are Halland

Are Halland

Rådgiver og forleser

Are Gjertin Urkegjerde Halland har lang erfaring med digital kommunikasjon og produktutvikling. Han er en av landets mest erfarne brukertestmoderator, og har gjennomført brukertester med mer enn 1000 testpersoner over de siste 20 årene.

Han har drevet for seg selv som selverklært kjernekar, og tilbyr rådgiving, foredrag, kurs og workshops i brukersentrert design, strategi og kommunikasjon. Se også kjernekaren.no og kjernemodellen.no

Holder kurs i: Kjernemodellen og Effektiv brukertesting

Foreleser ved studiet: Interaksjonsdesign og brukervennlighet