Mona Halland

Mona Halland

Organisasjonpsykologi og tjenestedesign

Jobber med organisasjonpsykologi og tjenestedesign. Mona bruker verktøy og kunnskap fra organisasjonspsykologi og tjenestedesign for å skape endringer hos ansatte og organisasjoner. Hun er en svært engasjert formidler og dyktig fasiliator. Mona har også jobbet i Netlife 9 år.

Holder kurs i: Dypdykk i målgrupper – adferdspsykologi