Våre kurspakker er satt sammen som nøye utskårede biter i et puslespill. Målet med kurspakkene er at du skal kunne se hele bildet og forstå hvordan bitene henger sammen. Om bildet er innenfor rammen av web, digitale medier eller print velger du selv. Vi har relevante pakker tilpasset aktuell og etterspurt kunnskap i arbeidslivet. Jo flere verktøy og teknikker du kan, jo flere ben får du å stå på.