Gratis bok om Innholds-markedsføring

12.11.2019. Oppdatert av Trine Skaug Væråmoen

Innholdsmarkedsføring handler om å skape brukeropplevelser i digitale medier som støtter opp under salg av produkter og tjenester.

Content marketing (innholdsmarkedsføring) vokser fortsatt sterkt innen markedsføring og reklame. Det handler om å bruke digitalt innhold for å engasjere kundene. Og det handler om å utnytte en av digitaliseringens store muligheter i markedsføringen. Nå kan alle kommunisere med mange.

Vellykket innholdsmarkedføring tar behovene til målgruppene på alvor og setter nytteverdi og inspirasjon foran egen kortsiktig salgskonvertering. Det tar tid å bygge tillit som en god og troverdig aktor folk begynner å stole på.

Det er mange som har skrevet bøker om innholdsmarkedsføring, men dette er den første på norsk som er vitenskapelig forankret.

IGM sine studier er i samarbeid med Høgskulen i Volda og bruker faglitteratur som er basert på forskning, noe som er viktig for kvaliteten på våre konsepter.

Jens Barland som er redaktør for bokprosjektet og jobbet på NTNU som førsteamanuensis i medieledelse og innovasjon deler gjerne boken med deg som kan lastes ned gratis her.