Nyheter i InDesign

InDesign har nå kommet i en oppdatert versjon og endelig så kommer denne funksjonen i ny i forbedret utgave.

Intelligent objektgjenkjenning og tekstbryting

Drevet av Adobe Sensei

Du kan redusere den manuelle innsatsen og tidsbruken ved å gjenkjenne objektet og få teksten til å flyte rundt et bilde. Gjenkjenn objektet i bildene på intelligent vis, og få teksten til å flyte rundt konturene av et objekt direkte, uten å måtte bruke Alfa-kanaler eller Photoshop-baner.
objektbasert flytFinn motivet i bildet på en intelligent måte, og få teksten til å flyte rundt det.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Få teksten til å flyte rundt et objekt med objektbasert flyt.