Dette er kurset for deg som ønsker å lære om ChatGPT. Du trenger ikke å ha noen forkunnskaper om programmering eller matematikk for å følge kurset. Du trenger bare å være nysgjerrig på hva ChatGPT er, og hvordan du og din bedrift kan bruke verktøyet for økt produktivitet og høyere kreativitet, samtidig som du er klar over begrensninger og etiske/juridiske problemstillinger.

ChatGPT er kalt tidenes kraftigste dataverktøy, og verktøyet er på manges lepper for tiden. Teknologien har gitt oppsiktsvekkende resultater. En større undersøkelse viste hvordan hundrevis av konsulenter økte kvaliteten på arbeidet med 40% og gjorde arbeidsoppgavene ferdig på 25% kortere tid. ChatGPT har bestått med glans eksamener i for eksempel høyskoleprøver, nasjonale skoleeksamener og medisin. I tester har ChatGPT skåret høyt på verbal IQ-test, den kan skrive essays og den kan lage poesi. I det hele tatt er det et imponerende verktøy vi skal arbeide med denne dagen.

ChatGPT krever samarbeid for å få resultater. Du bruker vanlig språk for å spørre og snakke med ChatGPT. Men for å få gode resultater kreves det innsats og kunnskap fra din side. Jo mer innsats du legger inn, jo bedre blir samtalen med ChatGPT. Det er denne innsatsen og hvordan du kan tilpasse samtalen til eget bruksområde som er det viktigste temaet denne kursdagen. Mange har kalt dette for instruksjonsdesign (eller på engelsk prompt engineering).

Samtidig er det mange kritiske røster til bruk av verktøy som ChatGPT. Det skal vi også se nærmere på.

Format

Kurset vil bli holdt på norsk og vil være praktisk med mye bruk av demonstrasjoner og praktiske oppgaver.

Bedriftsinternt kurs

I den grad det er mulig vil instruktør tilpasse de praktiske demonstrasjonene og eksemplene til deltakernes egen hverdag og arbeidssituasjon. I særlig grad vil dette gjelde hvis kurset holdes som bedriftsinternt kurs. I så fall vil instruktør ha en samtale med kunden på forhånd slik at det er mulig å skreddersy kurset.

Ta kontakt dersom dere ønsker å gjennomføre kurset kun for deres bedrift/avdeling.

Forkunnskaper

Det er en fordel om du har brukt ChatGPT før du kommer på kurset, men det er ikke noe krav.

Kursinnhold

Kom i gang med ChatGPT

  • en forklaring av hva ChatGPT er, hvordan det fungerer og hva det kan brukes til
  • hvordan vi kommer i gang med å bruke ChatGPT. Det fins mange ulike måter å bruke ChatGPT på – alt i fra Microsofts nettleser Bing, til bruk av verktøy fra OpenAI, og ulike typer betalingstjenester. I denne modulen vil vi se nærmere på noen av dem og særlig de vi skal bruke til demonstrasjoner og praktiske oppgaver i resten av kurset.

Som du roper i skogen, får du svar

I denne modulen vil vi se nærmere på effektiv spørring og instruksjonsdesign. Vi vil gjennomgå mange eksempler på hvordan du kan samarbeide med ChatGPT for å få gode svar. Å lage gode instruksjoner og å skjønne hva ChatGPT vet når dere snakker sammen – det såkalte kontekstvinduet - er mye av hemmeligheten for å kunne utnytte ChatGPT best mulig. Du vil arbeide med mange eksempler og få tips og beste praksis til hvordan du kan skape effektive og gode spørringer og samtaler.

Hvordan du kan bruke ChatGPT til å skape tekst for ulike formål

  • Generering av tekst: ChatGPT kan brukes til å skape tekst for en rekke formål, inkludert artikler, blogginnlegg, produktbeskrivelser, produktanmeldelser og mer. Du kan også bruke ChatGPT til å skape tekst for innlegg på sosiale medier, e-postmeldinger og andre typer kommunikasjon.
  • Oversettelse: ChatGPT kan brukes til å oversette tekst fra ett språk til et annet. Dette kan være nyttig hvis du jobber med flerspråklige prosjekter eller hvis du trenger å oversette tekst til et annet språk for å nå et bredere publikum.
  • Kreativitet: Hvordan kan ChatGPT være din samtalepartner for å utvikle nye ideer eller hjelpe deg med research?
  • Språkvasking: ChatGPT kan brukes til å språkvask, fange opp eventuelle grammatikk- eller stavefeil og hjelpe deg med å skape gode tekster i ulike språkformer. Dette kan være spesielt nyttig hvis du skriver på et fremmedspråk, hvis du har en tendens til å gjøre skrivefeil eller bare vil ha en bedre og mer effektiv tekst.
  • Sammendrag: ChatGPT kan brukes til å danne sammendrag av lengre tekster. Dette kan være nyttig hvis du trenger å raskt få oversikt over innholdet i en artikkel eller rapport.
  • Tekstgenerering for ulike bransjer: ChatGPT kan for eksempel brukes til å skape tekst for markedsføringsformål, inkludert annonser, produktbeskrivelser og mer, der du kan bruke ChatGPT til å skape tekst som er utformet for å appellere til en bestemt målgruppe.
  • Generere kode. For å vise sprengkraften i ChatGPT, og selv om det faller utenfor kursets rammer vil vi også vise noen eksempler på hvordan utviklere kan bruke ChatGPT for å jobbe med programmeringskode.

Hvordan ChatGPT kan analysere og skape bilder

Vi vil se på hvordan vi kan beskrive bilder, gjenkjenne objekter og mønstre, og skape nye bilder.

Begrensningene til ChatGPT og hva verktøyet ikke er egnet til

Vi vil blant annet se nærmere på begrensninger når det gjelder kontekst, kunnskap, manipulering, upålitelighet og forståelse.

Etiske og juridiske spørsmål knyttet opp til bruk av ChatGPT

Vi vil blant annet se på temaer som opphavsrett, ansvar, personvern, diskriminering og kvalitetssikring.

Hvem har tilgang til din informasjon?

Vi vil se nærmere på hvordan dine spørringer og dine data håndteres i ChatGPT.

Språkmodeller og verktøy

Det er mange modeller og mange verktøy som er laget for å utnytte sprengkraften som ligger i såkalte store språkmodeller. I denne modulen vil vi se nærmere på noen av de viktigste.

Hvordan ser fremtiden ut?

I denne modulen vil vi se nærmere på hvordan språkmodeller og kunstig intelligens kan se ut fremover.

 

OBS!

Det er rask utvikling innen AI. Nyheter og oppdateringer kommer på løpende bånd, og det kan derfor være endringer i innholdet på dette kurset.

ChatGPT – praktisk introduksjon

kr 6900

Lurer du på noe?

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.