Bli med på to dagers intensivt kurs i Design Thinking, lær å lage knallgode kundeopplevelser.

Verden er i endring, det snakkes om den fjerde industrielle revolusjon og stadig flere ledere etterspør «radikal digital innovasjon». Men hva betyr det? Hvor skal vi begynne? Og hvordan kan vi sikre en plass med på toget inn i fremtiden, når vi lever i en virkelighet der teknologi utvikler seg eksponentielt og selskaper logaritmisk?

Mange mener Design Thinking er svaret på det. Designtenking er et tankesett og en brukerorientert tilnærming til innovasjon. Metoden kombinerer designernes iterative tilnærming til tjeneste- og produktutvikling, med økonomenes analytiske og strategiske metoder for forretningsutvikling. Resultatet blir løsninger som har større sannsynlighet for å svare på brukerbehovene, er lønnsomme og i tråd med forretningsstrategi.

Bli med på to dagers intensivt kurs i Design Thinking, lær å lage knallgode kundeopplevelser.

Oppmøte eller webinar, velg selv
Du velger om du vil delta med oppmøte eller som webinar. Ved webinar så gjennomfører kurset med verktøyene Zoom og Miro, noe vi har god erfaring med. Zoom blir brukt til å snakke med hverandre på video i ett rom, i tillegg til å dele deltakerne inn i grupper når arbeid skal gjøres. Miro er samhandlingsverktøyet gruppene bruker til å jobbe ut kundereiser, Value Proposition Canvas m.m. Kursleder og fasilitator vil hoppe mellom grupperommene før vi alle samles i ett og samme rom igjen.

Mål og gjennomføring

Kurset er en blanding av praktisk workshop og foredrag med fokus på kundeopplevelse og de enorme digitale mulighetene vi har i dag. Med en «fail fast, fail cheap» tilnærming skal vi få kjenne på kroppen hva det betyr å ikke forelske seg i første idé, samarbeide på tvers av fagdisipliner og ikke minst ALLTID ha brukeren i fokus.

Vi vil jobbe med å kartlegge kundens brukerbehov og jobber, og videre designe verdiforslag, tar valg, utforske gode forretningsmodell, teste, evaluerer og ikke minst LÆRE. Målet er at du skal forlate kurset med en verktøykasse du kan bruke på din egen arbeidsplass.

Kurset inneholder:

  • Forståelse av dagens digitale landskap
  • Strategisk arbeid med innovasjon
  • Design Thinking: teori og praktiske verktøy for design av verdifulle kundeopplevelser

Tidligere deltakere har bla. vært fra:
Telenor • Politiet • Helsedirektoratet • Kreftforeningen • Knif forsikring • 07 media • Gyldendal • Color Line • Headit • Voice Norge • Diverse høgskoler • Itera • Allegro • Creuna • Schibsted • Budstikka media • Grieg Media • Høgskulen i Vestlandet

Design thinking

kr 8500

Lurer du på noe?

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.