Lederutvikling er kritisk for virksomheten – workshop i digitalt lederskap.

Dette kurset gir deg som leder god veiledning og verktøy som hjelper deg og din bedrift å definere, identifisere og utvikle en digital visjon samt hvordan lede bedriften inn i den digitale fremtid.

I et marked drevet av kontinuerlig digital innovasjon, er det å lede et vinnende digitalt team avgjørende for bedriftens fremtid og suksess. Dette lederkurset gir deg god veiledning og verktøy som hjelper deg og din bedrift å definere, identifisere, utvikle en digital visjon samt hvordan lede bedriften inn i den digitale fremtid.

Det vil være en blanding av workshop og foredrag med fokus på ledelse i en ny digital hverdag og kunnskap om digitale muligheter. Målet er at du som leder skal ha evnen til å reflektere over bedriftens digitale satsing, hvilke digitale muligheter som er i din organisasjon og hvordan du leder medarbeiderne både på strategisk og operativt nivå.

Kursinnhold digitalt lederskap:

  • Lederskap i det digitale samfunn
  • Brukerreisen til dine ansatte
  • Hvordan lede digitale medarbeidere
  • Definere mål og strategier
  • Utvikling av innovasjonskultur
  • Business Model Canvas
  • Teknologi fremover

I dagens marked må ledere forstå hvilke muligheter ny teknologi kan gi, samt evne til å fremdrive en innovasjonskultur som utnytter teknologimulighetene. Det kreves innsikt i hvilke utfordringer som kan oppstå på grunn av digitalisering i virksomheten. Noen arbeidsoppgaver endrer seg, nye oppgaver oppstår og gamle oppgaver forsvinner. Det kan bli behov for ny kompetanse, og eksisterende kompetanse kan bli unyttig. Disse konsekvensene må du håndtere.

Digitale ledere må lede endring og ha innsikt i nye digitale forretningsmodeller. Den viktigste egenskapen for å kunne utøve ledelse, det være seg digital eller i en annen form, er å kunne planlegge, strukturere, motivere og guide ansatte gjennom endringer slik at de blir gjennomført. Krav til digitale ledere er at vilje og evne til å lede endringer står høyt.

Holdes som bedriftskurs

Digitalt lederskap

Lurer du på noe?

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.