Tjenestedesign omfatter relasjoner mellom mennesker, digitale og fysiske objekter.

Tjenester oppstår i møtet mellom en bruker og et system, den kan ikke lagres, den kan ikke masseproduseres – men oppleves der og da. 

Kursinnhold:
Gjennom å sette brukeren i sentrum av tjenesteutviklingen er vi med å påvirke utvikling og bruken av teknologi på en helhetlig måte. Helhet betyr å forstå hvordan vi kan designe tjenester hvor behovene til brukeren settes i sentrum når teknologi skal brukes, arbeidsprosesser digitaliseres og organisasjoner utvikles.

Du vil lære om:
• Hva er tjenestedesign
• Hvordan jobbe med brukerdreven innovasjon og tjenestedesign i praksis
• Hva gjør din bruker
• Hvordan finne den beste løsningen
• Konkrete verktøy for å utvikle mer treffsikre løsninger for brukerne
AT-ONE som er nøkkelordene i tjenestedesign

At-one står for:
Actors – De som er direkte involvert
Touchpoints –  Berøringspunkter er alle stasjonene på service-reisen
Offering – Tjenestens tilbud/innhold
Needs – Behov
Experience – Brukeropplevelsen hver møteflate og helhetlig

 

Her får du noen tips fra oss til deg om kundereisen:-):

 • Baser reisen på ekte mennesker
 • Ta din kundes perspektiv
 • Bruk førstehånds informasjon
 • La ulike kunde segmenter bli representert
 • Inkluder din kundes mål
 • Fokuser på emosjoner
 • Ta med berøringspunktene –Touchpoints
 • Se etter de viktige øyeblikkene
 • Høst innsikt
 • Mål opplevelsen opp mot merkevareløftet
 • Ta med tidsfaktoren

Tjenestedesign

3900 kr

Lurer du på noe?

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.