Kurset er for deg som skal levere godkjente PDF-dokumenter som må være universelt tilgjengelig etter kriterier Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har satt, som bl.a. strukturelementer, dokumentrettigheter, skannet dokument, tabellelementer, naturlig språk eller dokumenttittel.

På kurset går vi gjennom hva som skal til for å lage universelt utformede PDF-filer i tråd med gjeldende standarder. Du lærer å bruke verktøyene som er innebygd i InDesign og Acrobat og hvilke tilleggsverktøy du kan bruke for å gjøre arbeidet lettere. Du få også en oversikt over verktøyene som kan brukes for å kvalitetssikre PDF-filene og hvordan rapporter fra disse verktøyene leses.

Forhåndskunnskap: Kurset InDesign grunnkurs eller tilsvarende kunnskap.

Kursinnhold, universell utforming av PDF:

  • PDF-formatet
  • Universell utforming – hva og hvorfor
  • Standarder for universell utforming
  • Universelt utformede PDF-filer i InDesign
  • Arbeid med universelt utformede PDF-filer i Acrobat
  • Verktøy for kvalitetssikring av Universelt utformede PDF-filer

Kurset holdes som bedriftstilpasset kurs, ta kontakt med oss

 

Universell utforming av PDF fra InDesign

Lurer du på noe?

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.