Refusjon av reiseutgifter

Grafisk Utdanningsfond ønsker deg velkommen som deltaker på seminar på NTNU Gjøvik. Deltakere som skal ha dekket reise til seminaret hos NTNU Gjøvik, må fylle ut reiseregning (husk å signere) og den skal sendes til:
Grafisk Utdanningsfond Att: Kristin Ødegård Postboks 7072 Majorstuen 0306 Oslo eller til ko@norskindustri.no Seminaret dekkes i sin helhet av GU, det er fellesskapets midler som betaler for deltakelsen. Derfor forventer vi at dersom du ikke har anledning til å møte, til tross for at du har meldt deg på, sender melding om forfall. Melding sendes til trine@igm.no . Grafisk Utdanningsfond dekker hotellovernatting og måltider. Til middagen den 30. vil GU dekke to enheter. Grafisk Utdanningsfond dekker ikke minibar, andre kostnader som den enkelte påtar seg og bestillinger i bar og restaurant som den enkelte foretar. Dersom dette ikke gjøres opp av den enkelte før avreise vil GU sende faktura. Grafisk Utdanningsfond dekker nødvendige reiseutgifter for den enkelte deltaker. Reise skal skje fortrinnsvis med kollektivtransport og på billigste måte. Bruk av egen bil skal godkjennes av sekretariatet for Grafisk Utdanningsfond på forhånd. Dersom dette ikke er gjort vil det ikke kunne refunderes. Det presiseres at alle reiseutgifter må dokumenteres. Udokumenterte reiseutgifter vil ikke bli refundert.