Spar tid med Export for Screens i Illustrator

Hvis du har mange illustrasjoner du trenger å lagre ned for bruk på web, eller trenger dem i ulike filformater, kan du spare mye tid ved å bruke funksjonen Export for Screens i Illustrator. I forhold til den tidkrevende jobben det pleide å være å bruke Save for Web på hvert enkelt lite ikon, sparer du massevis av tid.

21.02.2017. Av Merete Jåsund

Det er to måter du kan eksportere på, ved å eksportere artboards (et dokument kan inneholde inntil 100 artboards) eller ved eksportere assets.

Hvis du har lagt hvert av objektene du skal eksportere på separate artboards, kan du velge File > Export for Screens. Hvert artboard legger seg som en egen fil, og hvis du ikke har navnet artboardene, kan du navngi filene her. Du kan også hake av hvilke artboards du vil eksportere, hvor de skal lagres og angi hvilke formater og størrelser du vil eksportere dem i. (Hvis du velger Full document, eksporteres alle artboardene i ett dokument.)

Filformater

Du vil kunne eksportere som PNG 8 og 24, ulike JPG-kvaliteter, SVG og PDF. Dialogruten kommer med ferdige sett for IOS og Android, men du kan også velge å legge til egne formater og størrelser. Ved å velge Advanced settings for exported file types, kan du angi innstillingene for hvordan hvert enkelt format eksporteres. Her kan du også angi at det skal eksporteres ut på en bestemt høyde eller bredde, eller angi ønsket oppløsning.

Asset export

Hvis du har alle objektene du skal eksportere liggende på samme artboard, eller har objekter som du vil eksportere ofte, kan det være lettere å samle dem i Asset Export-panelet. Dette kan f.eks. være ikoner og logoer, som man alltid vil kunne eksportere ut siste versjon av.
For å legge objektene inn i Assets Export-panelet markerer du dem og drar dem inn i panelet, eller velger Add the selected artwork to this panel, midt på Asset Export-panelet. Her kan du navne filene, og markere hvilke som skal eksporteres.
Du har samme valgene for å eksportere her, og kan gjøre det direkte herfra, uten å gå veien om Export for Screens-panelet. Men du kan også velge å åpne Export for Screens dialogruten, der vil du finne igjen det du har lagt inn i Asset Export, under skillearket Assets.
Har du først lagt et objekt i Assets Export, vil det ligge der alltid, så du kan eksportere det igjen senere.
Gjør du endringer på et objekt på artboardet, vil endringene gjenspeiles på objektet i Asset Export-panelet, slik at det alltid er oppdatert. Dette gjør det f.eks. raskt å eksportere ut en serie ikoner i en annen farge. Bare endre farge på ikonene, f eks. med Recolor artwork, så oppdateres automatisk Asset Export-panelet med de endrede ikonene, som du så kan eksportere ut.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre