GU Grafisk utdanningsfond

«Grafisk Utdanningsfond (GU) er en ordning som er tariffestet gjennom overenskomstene for Aviser og avistrykkerier, Pakkerier, Trykkerier og grafiske bedrifter og Bokbindere. Tariffbestemmelsen finnes som bilag til overenskomstene.» Hva får du av goder når du er GU-medlem: Nå får alle medlemmer av Grafisk Utdanningsfond 75% prisrabatt i første halvår av 2022 der hvor arbeidsgiver dekker resterende beløp, ellers…

Les mer

Støtte til bedriftskurs

Det er mulig å bruke korona-tiden til kompetanseheving. Du kan få støtte til bedriftsintern opplæring. Betydelige midler er tilgjengelig. Fra Oslo: Om tilskuddet Tilskuddsordningen har som formål at bedrifter med alvorlige omstillingsproblemer og/eller større endringer i rammebetingelser skal unngå å si opp medarbeidere. Vi vil at bedriftene skal kunne utvikle kompetanse heller enn å miste…

Les mer

Sjarm med skjerm!

Selv om pandemien tvinger oss til å bare holde digitale kurs henger vi ikke med hodet. Tvert i mot! Skjermen krever at vi skrur opp sjarmen flere hakk og kompenserer for det tapte kropp-språket. Heldigvis er det ikke bare vi som synes den gode stemningen fortsatt finnes i kurs-rommet, vi får knallgode tilbakemeldinger på alle våre…

Les mer