Student­informasjon

Kriterier for å studere

1. Generell studiekompetanse 

Grunnlaget for opptak til universiteter og høgskoler i Norge er generell studiekompetanse. For søkere med utenlandsk utdanning er kravene spesifisert i en egen liste som kalles GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere). I tillegg må du dokumentere at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk.

eller

Opptak på realkompetanse

Dersom du ikke har formell utdanning som grunnlag for opptak til utdanning, kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Realkompetansen din blir da vurdert opp mot opptakskravene til den utdanningen du ønsker å starte på.

Regler ved bekreftet opptak

Avmelding skal meldes skriftlig til IGM. Studiekontrakten er i utgangspunktet bindende for hele studiet.

Følgende avtale gjelder ved oppsigelse. Studiekontrakten kan sies opp innen 20. juni 2022 uten noen form for betalingsforpliktelse. Ved avmelding fram til 14 dager før skolestart, vil studenten måtte betale et gebyr på kr. 2000,-.
I perioden 14 dager før skolestart og til skolestart vil studenten måtte betale 20 % av studieavgiften for første semester semester. Dersom skolen får fylt plassen med søker på venteliste, betaler studenten kun avmeldingsgebyr - kr 2.000,-.
I perioden etter skolestart vil studenten måtte betale full studieavgift.

Avmelding: Avmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Ved senere avmelding belastets 50% av full kursavgift. Ved avbestilling 1 uke før kursstart belastes 100% av full kursavgift. Ved manglende oppmøte uten avmelding, belastes hele kursavgiften. Ved dokumentert sykdom flyttes kurspåmelding over til neste alternative kursdato. Konferanser faktureres fortløpende etter påmelding.

IGM tar forbehold om at et studier kan bli avlyst ved for lav deltakeroppslutning eller på grunn av uforutsette hendelser. I slike tilfeller refunderer ikke IGM deltakernes reise- og oppholdsutgifter. Deltakerne oppfordres derved til å tegne en avbestillingsforsikring ved bestilling av reise til kurs.

Studentbevis:

Studentbevis og semestermerke får du som en app på smarttelefonen din. For at studentbeviset skal være gyldig må du ha betalt semesteravgiften.

Ved eksamen må du fremvise gyldig legitimasjon.
Last ned appen for digitalt studentbevis.

1. Last ned appen:

2. Logg inn med vanlig brukernavn (studentnummer 6 siffer) og passord som du har lagd selv. Hvis du har betalt avgift og semesterregistrert deg, vil dette vises i en gul boks nederst på siden.

Regler ved eksamen

Som student har du rett til å få begrunnelse for karakter, samt rett til å klage på karakter eller formelle feil ved eksamen. Les her ->