Høyskolestudie

Digital rådgiver - forretningsutvikling

Jobb strategisk og riktig med innovasjon, forretningsutvikling og synliggjøring. Bli en ettertraktet digital strateg og arbeidsgiverens drømmekandidat til rådgiverjobben.

Landets eneste deltids høyskolestudie som gir deg utdanning i markedsrettet digital rådgivning og 30 studiepoeng. Med fagfolk fra bransjen og Høgskulen i Volda får du møte noen av landets dyktigste på feltet.

Etter studiet skal du beherske:

 • rådgivning og prosjektstyring av digitale prosjekter som angår ny verdiskapning til en virksomhet og deres prioriterte kunder, bl.a. etablering og drift av nettsteder, utforsking og design av nye tjenester og forretningsmodeller
 • hvilke kanaler som bør brukes i digitale medier og hvordan analysere effekten av markedstiltak, etablere og drifte digitale annonser på nett, nøkkelordsanalyse, innholdsstrategier og forretningsmessige virkemidler ved bruk av sosiale medier
 • å lede og fasilitere prosjekter som er verdiøkende for virksomheter og deres kunder.

Studiet har hovedvekt på å løse praktiske oppgaver basert på teoretisk kunnskap.

Dette lærer du

 • Kartlegge prioriterte kunders behov
 • Lage verdifulle digitale løsninger for kunden og virksomheten basert på kundereisen
 • Planlegge digitale promotering for å markedsføre løsninger
 • Jobbe strategisk og riktig med innovasjon

Vi vil aktivt bruke aktuelle metodikk som blant annet Value Proposition Canvas, Business Model Canvas, kundereise og tjenestedesign, i tillegg til tilnærmingen og verktøyene i Design Thinking.

Digital strategi

 • Forstå det digitale landskapet
 • Diskutere virkningen digital har på virksomheten og kunden
 • Utnytte potensialet i det digitale
 • Strategisk arbeid med innovasjon
 • Prototyping
 • Strukturering og problemløsning

Digital markedsføring

 • Bli kjent med ulike digitale kanaler
 • Analyse og innsikt
 • Søkeordoptimalisering (SEO)

Mediehistorie

 • Medienes rolle i samfunnet
 • Publikumsdeltakelse og sosiale medier
 • Forskjelligheter i analoge og digitale medier
 • Kommunikasjonsmodeller
 • Vitenskapelige metoder

 

Samling 1: Teknologi, trender, mediehistorie
Samling 2: Markedet, kundebehov og verdiforslag. Design thinking og konseptualisering, rapid protoyping
Samling 3: Brukertesting og tjenestedesign. Strukturering av brukertesting, brukertesting i praksis og tjenestedesign
Samling 4: Markedsføring av løsning og fremdriftsplan. Digitale kanaler, analyse, digital markedsføring, SEO, fremdriftplan
Samling 5: Løsningspresentasjon og fasilitering av workshop

 • IGM i samarbeid med
  Høgskulen i Volda

 • Deltid, samlingsbasert
 • 1 år (2 semestre)
 • 30 studiepoeng
 • Oslo eller på nett
 • Løpende opptak frem til 1. aug. 2024
 • Spørsmål? Ta kontakt her

Nyhetsbrev