Digital journalistikk

Deltid høgskolestudie / 30 studiepoeng

Digital journalistikk,
høgskolekurs på deltid, 30 studiepoeng, starter september 2024

Deltidsstudier du kan ta ved siden av jobben. 5 samlinger á 3 dager. Høgskolestudiet er i samarbeid med Høgskulen i Volda. Hele studiet er digitalt, så du kan sitte hjemme og bli med på nettundervisning.

Lær å formidle budskap ved lage godt journalistisk innhold med tekster og video.

Det er et stadig økende behov for medarbeidere med kunnskap i digital journalistikk, sosiale medier, digital presentasjon og bruk av data i journalistisk research. Innholdet du skriver og presenterer skal bli funnet av leserne på søkemotorene og det skal være delevennlig i sosiale medier.

Læringsutbytte

Du vil lære digitale verktøy som kan brukes til å samle inn og presentere informasjonen effektivt. Og du vil ikke minst lære hvordan du kan bruke sosiale medier og nettet til å spre budskapet ditt effektivt. Kurset er også godt egnet for de som ønsker å lære research- og fortellingsteknikker til bruk i andre sammenhenger, f.eks. i informasjon og innholdsmarkedsføring.

Studenten skal få innsikt i og kjenne til de viktigste tjenester, teknologier og verktøy som er avgjørende for å lykkes som digital journalist, og forstå samspillet slik at man skaper effekter og resultater. Etter endt studium skal studenten beherske de viktigste verktøyene og være i stand til å gjøre seg relevant og skape og fremstille nyhets stoff på en måte som gir oppmerksomhet og skaper interesse i digitale kanaler.

I løpet av kurset, vil du lære:
• Å bruke digitale hjelpemidler i presentasjon og formidling
• Å bruke sosiale medier (som Facebook, og Instagram) knyttet til journalistikk
• Å bruke digitale hjelpemidler i research og analyse
• Videojournalistikk

Du vil også få innsikt i klassiske journalistiske ferdigheter som ideutvikling, kildekritikk og fortellingsteknikk.

Praktiske opplysninger:
Oppstart september 2024, 5 samlinger á tre dager, Kl. 9 –15

 • Avslutter med eksamen som er en praktisk prosjektoppgave.
 • Studieåret avsluttes med eksamen i juni 2025.

Alle samlingene er digitale.

Pris:  kr. 51 000,– (-50% for GU-medlemmer)
I tillegg kommer utgifter til bøker og eksamensavgift på kr. 1500, samt semesteravgift til Høgskulen i Volda på kr. 1500,-.
Studiet er godkjent for lån/stipend i lånekassen.
Søknad og bekreftet opptak er forpliktende.

Studiet er både praktisk og teoretisk rettet – med hovedvekt på å løse praktiske obligatoriske oppgaveløsning basert på teoretisk kunnskap. Studentene vil gjennom studiet gjennomføre en rekke individuelle og gruppebaserte praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige undertema.

 

Hvem passer deltidsstudiet for?

Studiet passer for alle som ønsker bedre kunnskaper i digital journalistikk, dvs. å bruke digitale verktøy i journalistisk research og presentasjon og til spredning av budskap.

Studiet i Digital Journalistikk – skal gi deg oversikt over og innsikt til å forstå de fagområder som er avgjørende for å utøve journalistyrket i den digitale tidsalder.

Forhåndskunnskap:

Studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Erfaring fra grafiske bransje, informasjons- og markedsavdelinger.

Studieinnhold:

Innføring i relevante visualiserings-, foto- og publiseringsprogrammer.

 • Hva finnes av relevante nettbaserte dataprogrammer for visualisering og publisering?
 • Hvordan finne og bruke dem for å lage bedre nettsider, vi bruker WordPress

Innføring i videojournalistikk

 • Intervjuteknikker
 • Hvordan engasjere målgruppen
 • Redigering av film

Kunnskap om befolkningens bruk av ulike typer medier (avis, tv, radio, websider, sosiale medier)

 • Når og til hvilket formål brukes ulike medietyper?
 • Hvordan fungerer sosiale medier?
 • Hvordan fungerer deling av journalistikk gjennom sosiale medier?
 • Etikk og jus i sosiale medier

Kunnskap i effektiv journalistisk fortellerteknikk og formidling i ulike kanaler som avis, tv, web, mobil, Facebook, Twitter

 • Grunnelementer i historiefortelling
 • Hva er felles for ulike plattformer? Hva skiller? Hva er særpreget for ulike digitale fortellerteknikker?
 • Hvordan engasjere og aktivisere lesere som kilder, partnere og historiefortellere
 • Få kjennskap til til HTML, søkemotoroptimalisering, interaksjonsdesign og brukerinteraksjon som nødvendig del av journalistisk arbeid

Basisinnføring i kvantitativ metode og bruk av databaser og regneark

 • Hva er en database?
 • Hva kan databaser fortelle?
 • Hvordan kan databaser brukes til å lage tabeller, grafer osv?

Basiskunnskap i tradisjonelle journalistiske emner som nyhetsvurderinger og kildekritikk.

 • Hva er en nyhet? Hva er en god nyhet?
 • Hvilke hendinger blir til nyheter?
 • Hvorfor og hvordan være kritisk til kilder?

Medlemmer av Fellesforbundet kan søke utdannings­støtte både fra Fellesforbundet og LO. Arbeidsgiver er i følge Hovedavtalen forpliktet til å bidra til videreutdanning og vil derfor også kunne bidra økonomisk og på andre måter. Kurset er utviklet med støtte fra Grafisk utdanningsfond.

Pensumlitteratur

 • Sosiale medier Ida Aalen og Magnus Hoem Iversen, utgitt 2021
 • Journalistikk, en innføring Brynjulf Handgaard, Anne Hege Simonsen, Steen Steensen
 • Historiefortelling på digitale plattformer, Ståle de Lange Kofoed, utgitt 2020
 • Innholdsmarkedsføring Pål Nisja-Wilhelmsen, utgitt: 2020

GU-medlem

Rabatt for medlemmer av Grafisk utdanningsfond

Høgskolen i Volda

Høgskolestudiet er i samarbeid med Høgskulen i Volda

Studentinformasjon

Studiebevis, regler og opptak