Digital markedsføring

Deltid høgskolestudie / 30 studiepoeng

Digital markedsføring,
høgskolekurs på deltid, 30 studiepoeng

Mange arbeidsgivere etterspør kunnskap om digital markedsføring. Lær deg å lage godt, engasjerende digitalt innhold brukerne dine vil ha. Vit hvordan du bruker søkemotoroptimalisering (SEO) slik at de finner innholdet ditt, samt hvordan du analyserer effekten av kampanjene dine med Google Analytics. Vi bruker WordPress som publiseringsverktøy og sosiale medier for å spre innholdet til relevante lesere.

Studiet er i samarbeid med Høgskulen i Volda, og gjennomføres med 5 samlinger over to semestre. Hver samling er kl. 9 – 15. All undervisning foregår i Oslo, kan nå i disse tider også tas over nettet.

Forventet læringsutbytte

Etter kurset Digital markedsføring, skal du ha grunnleggende kunnskaper innen dataanalyse og kjenne til digitale mediers rolle innen markedsføring. Du skal beherske digital markedsføring, strategi og planlegging, samt jus og etikk innenfor samme tema.

Du skal bli i stand til å analysere effekten av strategi og kampanjer. Du skal vite hvordan nettsidene optimaliseres, samt hvordan man etablerer og drifter digitale annonser.

Du skal kunne lede digitale kampanjer og ha kunnskap om hvilken betydning en god digital strategi har innen digital markedsføring.

Studiet er både praktisk og teoretisk rettet – med hovedvekt på å løse praktiske obligatoriske oppgaveløsning basert på teoretisk kunnskap. Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre en rekke individuelle og gruppebaserte praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige undertema.

Praktiske opplysninger

5 samlinger á tre dager, Kl. 9 –15

Studie starter september 2024, samling er:

16. – 18. september

4. – 6. november

13. – 15. januar 2025

3. – 5. mars

28. – 30. april

Avslutter med eksamen 2. juni 2025.

Sted: Oslo

Pris:  kr. 51 000,–.
Studiet er godkjent for lån/stipend i lånekassen.
I tillegg kommer utgifter til bøker og eksamensavgift på kr. 1800, samt semesteravgift til Høgskulen i Volda på kr. 1500,-.
Søknad og bekreftet opptak er forpliktende.

Høgskolekurset i digital markedsføring passer for deg som

 • er i jobb og har behov for kunnskaper innen digital markedsføring i mediebransjen, private bedrifter, offentlig sektor og andre virksomheter.
 • ønsker å jobbe på strategisk og operativt nivå i en bedrift.
 • ønsker stilling som informasjonsmedarbeider, markedsfører og ha en rolle innen digital markedsføring.
 • jobber med markedsføring, rådgivning og/eller har utdanning innen web.
 • er student og ønsker deg videreutdanning knyttet til digitale markedsføring.

Forhåndskunnskap:

Studiekompetanse eller godkjent realkompetanse samt grunnleggende kunnskap innen markedsføring

Emner som inngår i kurset, Digital markedsføring:

 • Det digitale samfunn, kunnskap om befolkningen bruk av ulike type medier
 • Kunnskap om fortellerteknikk og formidling i ulike kanaler
 • Redaktøransvar og krisehåndtering i egne kanaler
 • Digital strategi
 • Innholdstrategi og innholdsmarkedsføring
 • Kampanjer og annonser
 • Optimalisering, plassering, søk, analyse og rapportering
 • Etikk og jus i digitale medier
 • Strategisk bruk av sosiale medier
 • Bildebehandling

Pensumlitteratur:

 • Innholdsmarkedsføring, Jens Barland. Forlag: Cappelen Damm, lastes ned her ->
 • Innholdsmarkedsføring, Pål Nisja-Wilhelmsen. Forlag: Gyldendal akademisk
 • Sosiale medier Ida Aalen og Magnus Hoem Iversen, utgitt 2021
 • Markedsføringsledelse 4. utg, Philip Kotler , Kevin Lane Keller. Forlag: Gyldendal, ISBN/EAN: 9788205472808
 • Media i samfunnet, Ture Schwebs , Brita Ytre-Arne og Helge Østbye

Det vil bli tilleggslitteratur.

GU-medlem

Rabatt for medlemmer av Grafisk utdanningsfond

Høgskolen i Volda

Høgskolestudiet er i samarbeid med Høgskulen i Volda

Studentinformasjon

Studiebevis, regler og opptak