Digital rådgiver, forretningsutvikling

Deltid høgskolestudie / 30 studiepoeng

Digital rådgiver, forretningsutvikling
høgskolekurs på deltid, 30 studiepoeng
Start september 2024

Landets eneste deltids høgskolestudium som gir deg utdannelse i markedsrettet digital rådgivning og 30 studiepoeng.

I studiet vil du lære:

 • Kartlegge prioriterte kunders behov
 • Lage verdifulle digitale løsninger for kunden og virksomheten basert på kundereisen
 • Planlegge digitale promotering for å markedsføre løsninger
 • Jobbe strategisk og riktig med innovasjon

Vi vil aktivt bruke aktuelle metodikk som blant annet Value Proposition Canvas, Business Model Canvas, kundereise og tjenestedesign, i tillegg til tilnærmingen og verktøyene i Design Thinking.

Praktiske opplysninger:

Studiet er godkjent for stipend i Lånekassen og er i samarbeid med Høgskulen i Volda. Undervisning er hos IGM i Oslo og du kan delta via nettet.

Alle samlinger fra kl. 09 – 15. Avsluttes med eksamen i 2. juni 2025.

Studiet koster kr. 51 000,- I tillegg kommer utgifter til bøker og eksamensavgift på kr. 1500, samt semesteravgift til Høgskulen i Volda på kr. 1500,-. Studiet er godkjent for lån/stipend i lånekassen.

Samling dato:

 • 23. – 25. september
 • 18. – 20. november
 • 13. – 15. januar
 • 24. – 26. februar
 • 28. – 30. april

STUDIEINNHOLD:

Digital strategi

 • Forstå det digitale landskapet
 • Diskutere virkningen digital har på virksomheten og kunden
 • Utnytte potensialet i det digitale
 • Strategisk arbeid med innovasjon
 • Prototyping
 • Strukturering og problemløsning

Digital markedsføring

 • Bli kjent med ulike digitale kanaler
 • Analyse og innsikt
 • Søkeordoptimalisering (SEO)

Mediehistorie

 • Medienes rolle i samfunnet
 • Publikumsdeltakelse og sosiale medier
 • Forskjelligheter i analoge og digitale medier
 • Kommunikasjonsmodeller
 • Vitenskapelige metoder

Eksamensform: Skriftlig hjemme eksamen samt prosjektoppgave.

INNHOLD PÅ SAMLINGER:

Samling 1: Teknologi, trender, mediehistorie
Samling 2: Markedet, kundebehov og verdiforslag. Design thinking og konseptualisering, rapid protoyping
Samling 3: Brukertesting og tjenestedesign. Strukturering av brukertesting, brukertesting i praksis og tjenestedesign
Samling 4: Markedsføring av løsning og fremdriftsplan. Digitale kanaler, analyse, digital markedsføring, SEO, fremdriftplan
Samling 5: Løsningspresentasjon og fasilitering av workshop

Forventet læringsutbytte

Ved endt deltidsstudier i digital rådgiver skal studenten beherske kunnskap:

 • rådgivning og prosjektstyring av digitale prosjekter som angår ny verdiskapning til en virksomhet og deres prioriterte kunder, bl.a. etablering og drift av nettsteder, utforsking og design av nye tjenester og forretningsmodeller, og lignende
 • hvilke kanaler som bør brukes i digitale medier og hvordan analysere effekten av markedstiltak, inkl. etablere og drifte digitale annonser på nett, nøkkelordsanalyse, innholdsstrategier og forretningsmessige virkemidler ved bruk av sosiale medier

I løpet av studietiden skal studenten ha tilegnet seg kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør en i stand til å lede og fasilitere prosjekter og initiativer som er verdiøkende for virksomheter og deres kunder.

Studiet er både praktisk og teoretisk rettet, med hovedvekt på å løse praktiske obligatoriske oppgaveløsning basert på teoretisk kunnskap. Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre en rekke praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige undertema.

Forhåndskunnskap:
Studiekompetanse eller godkjent realkompetanse samt grunnleggende webkunnskap.

Målgruppe Digital rådgiver:

Studiet er nyttig for deg som jobber eller ønsker å jobbe i eller for private bedrifter, offentlig sektor og andre virksomheter hvor tjenestetilbud til kunder og brukere må bli utforsket, strategisk designet og lansert i et marked. Studiet er tilrettelagt for de som ønsker seg videreutdanning knyttet til rådgivning og fasilitering av problemstillinger knyttet til digitalt tjenestetilbud. Det passer for informasjonsmedarbeidere, markedsførere, rådgivere og alle som har en rolle i digitale strategier.

PENSUMLITTERATUR

 • Osterwalder, Alex, Pigneur, Yves.. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. ISBN: 0470876417.
 • Osterwalder et al. 2014. Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want (Strategyzer). ISBN: 1118968050.(Finnes også i norsk utgave som kan brukes)
 • Media i samfunnet, Schwebs og Østbye, ISBN 9788252194845

GU-medlem

Rabatt for medlemmer av Grafisk utdanningsfond

Høgskolen i Volda

Høgskolestudiet er i samarbeid med Høgskulen i Volda

Studentinformasjon

Studiebevis, regler og opptak