Interaksjonsdesign og brukervennlighet

Deltid høgskolestudie / 30 studiepoeng

Interaksjonsdesign og brukervennlighet,
høgskolekurs på deltid, 30 studiepoeng

Markedets eneste studium i Interaksjonsdesign og brukervennlighet på deltid, som gir deg 30 studiepoeng. Interaksjonsdesign handler om å lære å designe applikasjoner og webløsninger som er brukervennlige, inkluderende, inspirerende og nyttige. Du lærer det som skal til for å lage gode, effektive, brukervennlige webløsninger som gir resultater. Studiet følger en kombinasjonsmodell – der undervisningen skjer i klasserom, med fem samlinger i studietiden, kombinert med egen studier og gruppearbeid.

Praktiske opplysninger

Studiet har fem samlinger, studiet start er 23. september  2024.

Avsluttes med eksamen i juni 2025.

Datoer samlinger: 

 • 23. – 25. september
 • 11. – 13. november
 • 6. – 8. januar 2025
 • 10. – 12. mars
 • 5. – 7. mai

Skriftlig eksamen 2. juni.

Pris kr. 51 000,-. I tillegg kommer utgifter til bøker og eksamensavgift på kr. 1800, samt semesteravgift til Høgskulen i Volda på kr. 1500,-.
Studiet er godkjent for lån/stipend i lånekassen.
Studiet foregår i IGM lokaler i Oslo.

Studiet er både praktisk og teoretisk rettet – med hovedvekt på å løse praktiske obligatoriske oppgaveløsning basert på teoretisk kunnskap.

Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre en rekke individuelle og gruppebaserte praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige undertema.

Hvem passer studiet for?

Interaksjonsdesign og brukervennlighet vil være interessant for deg som jobber i mediebransjen, private bedrifter, offentlig sektor og andre virksomheter. Studiene er tilrettelagt for de som ønsker seg videreutdanning knyttet til interaksjonsdesign. Er du webredaktør, webdesigner, grafisk designer, eller har andre roller i webprosjekter? Da er dette midt i blinken.

Studiet er aktuelt for dem som har arbeidserfaring, grunnleggende webkunnskaper og som trenger generell kompetanseheving. Studiet passer for eksempel for de som:
• Har web kompetanse og ønsker et bredere utdanningsløp som er rettet mot interaksjonsdesign.
• Jobber med web profesjonelt og/eller har utdanning innen web.

Forhåndskunnskap: Studiekompetanse eller godkjent realkompetanse samt grunnleggende webkunnskap.

STUDIEINNHOLD:

Webløsninger, brukeropplevelse og designstrategi.
Bakgrunnskunnskap du trenger for å skape gode brukeropplevelser

 • Trender innen webdesign
 • Teknikker for kartlegging av brukerens behov/oppgaver
 • Sosiale medier
 • Mobil tilpasning

Interaksjonsdesign

 • Viktige prinsipper i design av gode brukeropplevelser
 • Skjemadesign
 • Prototyping og teknikker
 • Godt innhold på web
 • Kjernemodellen
 • Hvordan måle at du lykkes
 • Krav til tilgjengelighet (WCAG)

Interaksjonsdesign, prosess fra strategi til suksessrik løsning

Vi jobber med konkret case fra start til ferdig prototype.

 • Forretningsidé – WEBstrategi
 • Tilrettelegging av materiell for web, kartlegging av brukernes behov
 • Sentrale prinsipper i design funksjonalitet, innholdsdrevet design
 • Fargebruk og brukeropplevelse
 • Intervjuteknikker
 • Eye-tracking i praksis
 • Hvorfor og hvordan brukerteste, og hvordan unngå de vanligste feilene
 • Brukertesting av din prototype

Antall studiepoeng:30.

Pensumlitteratur:

Tilleggslitteratur:

Deltid høgskolestudie / 30 studiepoeng

GU-medlem

Rabatt for medlemmer av Grafisk utdanningsfond

Høgskolen i Volda

Høgskolestudiet er i samarbeid med Høgskulen i Volda

Studentinformasjon

Studiebevis, regler og opptak