Skip to content

Lånekassen

Logo Lånekassen

Lånekassen gir støtte til deg som tar 30 studiepoeng hos IGM. Du har rett til å søke både lån og stipend. Hvor mye du kan få, avhenger hvor mange fag du tar. Lånekassen gir ikke skolepenger til deltidsstudier.

På Lånekassens nettsider finner du en kalkulator som regner ut hvor mye støtte du kan få.

Slik søker du Lånekassen
Send elektronisk søknad via lånekassen. Velg søknaden «høyere og annen utdanning». Logg den inn på min side.

Under utdanning velg:
videreutdanning 15 sp. per. semester.

 

Scroll To Top