Student­informasjon

Studentbevis:

Studentbevis og semestermerke får du som en app på smarttelefonen din. For at studentbeviset skal være gyldig må du ha betalt semesteravgiften.

Ved eksamen må du fremvise gyldig legitimasjon.
Last ned appen for digitalt studentbevis.

1. Last ned appen:

2. Logg inn med vanlig brukernavn (studentnummer 6 siffer) og passord som du har lagd selv. Hvis du har betalt avgift og semesterregistrert deg, vil dette vises i en gul boks nederst på siden.

Regler ved eksamen

Som student har du rett til å få begrunnelse for karakter, samt rett til å klage på karakter eller formelle feil ved eksamen. Les her ->

Regler ved bekreftet opptak

Avmelding skal meldes skriftlig til IGM. Studiekontrakten er i utgangspunktet bindende for hele studiet.

Følgende avtale gjelder ved oppsigelse. Studiekontrakten kan sies opp innen 20. juni 2019 uten noen form for betalingsforpliktelse. Ved avmelding fram til 14 dager før skolestart, vil studenten måtte betale et gebyr på kr. 2000,-.
I perioden 14 dager før skolestart og til skolestart vil studenten måtte betale 20 % av studieavgiften for første semester semester. Dersom skolen får fylt plassen med søker på venteliste, betaler studenten kun avmeldingsgebyr - kr 2.000,-.
I perioden etter skolestart vil studenten måtte betale full studieavgift.