Studentbevis:
Studentbevis og semestermerke får du fra 2016 som en app på smarttelefonen din. For at studentbeviset skal være gyldig må du ha betalt semesteravgiften.

Ved eksamen er det ikke lenger nødvendig å vise frem studentbevis og semestermerke, men du må fremvise annen gyldig legitimasjon.
Last ned appen for digitalt studentbevis
1. Last ned appen:
App store (IOS)
Google Play (Android)
2. Logg inn med vanlig brukernavn (studentnummer 6 siffer) og passord som du har lagd selv. Hvis du har betalt avgift og semesterregistrert deg, vil dette vises i en gul boks nederst på siden.

Regler ved eksamen
Som student har du rett til å få begrunnelse for karakter, samt rett til å klage på karakter eller formelle feil ved eksamen. Les her ->

Regler ved bekreftet opptak
Avmelding skal meldes skriftlig til IGM. Studiekontrakten er i utgangspunktet bindende for hele studiet.

Følgende avtale gjelder ved oppsigelse. Studiekontrakten kan sies opp innen 20. juni 2017 uten noen form for betalingsforpliktelse. Ved avmelding fram til 14 dager før skolestart, vil studenten måtte betale et gebyr på kr. 2000,-.
I perioden 14 dager før skolestart og til skolestart vil studenten måtte betale 20 % av studieavgiften for første semester semester. Dersom skolen får fylt plassen med søker på venteliste, betaler studenten kun avmeldingsgebyr – kr 2.000,-.
I perioden etter skolestart vil studenten måtte betale full studieavgift.