Tilskudd til omstilling

i næringslivet

Søk støtte til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen)

Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling av bedriften? Alle fylker tilbyr tilskudd til bedriftintern opplæring (BIO-tilskudd).

Hva er BIO-tilskudd?

BIO-støtten skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en vesentlig og nødvendig omstilling. Omstillingen kan være en endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder.

Hvem kan søke?

Alle bedrifter med behov for et kompetanseløft av egne ansatte for å gjennomføre en vesentlig omstilling kan søke støtte.

Offentlige virksomheter og ideelle organisasjoner kan ikke søke.   

Kurs Sosiale medier Indesign Grafisk Design IGM Oslo

Krav til søker

Kriterierene kan ha ulikheter fra fylke til fylke.

  • Bedriften må ha forretningsadresse i fylket man søker støtte i, og de som deltar må ha sin arbeidsplass i det samme fylket.
  • Du kan søke støtte til kurs og opplæring selv om ansatte er permitterte.

IGM har aktuelle kurs og studier for omstilling

IGM tilbyr en rekke aktuelle kurs og høgskolestudier for bedrifter i omstilling.  Vi gir kompetanseløft og verktøy til innovasjon, produktutvikling, brukerreiser, forretningsutvikling, design thinking, interaksjonsdesign, digitalisering, markedsføring og kommunikasjon.

Skreddersydde kurs for bedriften

Hos IGM får bedriften tilbud om skreddersydde kurs og har mange av Norges største merkevarer i porteføljen. Vi tilbyr kurs tilpasset kunden - og kan komme dit bedriften er, eller ta dere i mot ved vårt hovedkvarter på innovasjonshuset Epicenter Oslo.

Hvem går på kurs og studier hos IGM?

Mangfold av kunder er en av våre styrker. Til oss kommer alt fra Norges største merkevarer og institusjoner til ideelle organisasjoner og det lille personforetaket.IGM heier på alle!

Tusenvis av fine mennesker og mange hundre bedrifter har søkt inspirasjon, nettverk og kompetanse hos IGM siden 1987. Hos oss blir du digital, kreativ og synlig.

kunder studenter kursdeltagere IGM

Hvorfor gå på kurs hos IGM?

Som kunnskapssenter har IGM har et lidenskapelig forhold til læring, innovasjon og utvikling. Kurs og utdanning er ikke bare en investering for bedrifter og organisasjoner.

Det å lære, få nye relasjoner, utforske eller inspireres sies å være veien til lykke.  Livslang læring gir motivasjon og mestringsfølelse!

IGM Making Design Visibel konferanse inspirasjon

Hvilke kurs og studier har IGM?

Ved innovasjonshuset Epicenter Oslo har vi en rekke kurs og høyskolestudier.

Vi tilbyr opplæring innen grafisk design, Adobe-programmer, videoproduksjon, digital markedsføring, sosiale medier, PR og kommunikasjon, webdesign, forretningsutvikling, journalistikk, rådgivning, design thinking og mye mer.

tekstforfatterkurs copywriter content IGM Oslo