Webdesign kveldskurs

Webdesign kveldskurs

Du lærer deg alt fra det grunnleggende til det avanserte innen webproduksjon, det vil si alt du trenger for å lage proffe nettsider. Du får opplæring i HTML, Photoshop, WordPress, Dreamweaver, Bootstrap, Adobe animate og Informasjonsdesign. 

GJENNOMFØRING AV KURSET:
Kveld: Start 21 september 2017. 
Undervisning hver torsdag kveld kl 16.30 - 20.30.
Avsluttes februar 2018. 

Pris: kr. 32 000,- (-50% ved GU-medlemskap). 

Hvem passer webkurset for?
Webproduksjon vil være interessant for mange medarbeidere i mediebransjen. Kurset er svært godt tilrettelagt for folk med yrkeserfaring innenfor trykte medier som ønsker seg en videreutdanning knyttet til elektronisk publikasjon og webproduksjon. Kurset er aktuelt for dem som har arbeidserfaring, men mangler webkunnskaper, eller som generell kompetanseheving.

Passer f. eks. for de som:
• Har en jobb, eller en utdanning som krever at webverktøy brukes for å gjennomføre arbeidsoppgavene. Med en dypere forståelse for medie- og datateknologi vil man lettere tilegne seg kunnskap om dataverktøy.

INNHOLDER:
Grunnleggende nettsideproduksjon
• Prinsippene for å bygge opp en nettside med HTML og CSS
• Skjerm kontra papir som kommunikasjons-medium
• Struktur for nettsteder; navngiving og lagringsprinsipper
• Hvorfor bruk av webstandarder og stilsett, samt hvordan

Photoshop for bilder og grafikk 
• Du får praktisk og teoretisk kunnskap knyttet til arbeid med å tilrettelegge og kvalitetssikre bilder til bruk på internett.
• Fargeteori, fargedybde og kontrast for skjermmediet
• Filformater for Internett
• Metode for å klargjøre bilder og grafikk for Internett
• Automatisert bildeproduksjon for Internett

Oppbygning av nettsteder 
Du skal tilegne deg kunnskap i å bygge opp og administrere nettsteder ved hjelp av ulik teknologi som Bootstrap, wordpress og Dreamweaver.
• Gjennomgang av ulike baseløsninger (CMS) 
• Bygge responsive sider med Bootstrap 
• Tilretteleggelse av innhold 
• Brukergrensesnitt og struktur 
• Navigasjonsprinsipper 
• Bruk av moderne og hensiktsmessige verktøy for å bygge nettsteder
• Lage responsive nettsider
• Skjemaoppbygging
• Enkel JavaScript
• Bruk av Dreamweaver
• Bruk av eksterne funksjonaliteter (API)
• Integrasjon av levende bilder og lyd på Internett

Informasjonsdesign 
Du skal tilegne deg kunnskap om den totale designen av et nettsted og selv utvikle et nettsted basert på den kunnskapen du har tilegnet deg.
• Hvordan få bruker til å gjøre noe
• Webstrategi
• Form og funksjon i et interaktivt medium - oppbygning av nettstedets struktur og informasjonsflyt
• Interaktivitet - hvordan samhandle med brukeren
• Skjermtypografi, leselighet og kontrast
• Bruk av farger, bilder og tekst
• Visuell kommunikasjon i forhold til skjermmediet
• Kreativitet - hvordan komme frem til en god idé
• Gjennomgang av krav for universell utforming
• Gjøre nettstedet søkbart (SEO)

Påmelding

Sted: IGM, Brynsveien 5 i Oslo. v/Brynseng T-bane, 7 min fra sentrum.

Pris 32 000 kr

(GU: 16 000 kr)
(KF: 16 000 kr)

Registr: Webdesign kveldskurs
Sending

Kurspakke