Webdesign

Webdesign

Du lærer deg alt fra det grunnleggende til det avanserte innen webproduksjon, det vil si alt du trenger for å lage proffe nettsider. Du får opplæring i HTML, Photoshop, Dreamweaver, Animasjon og Informasjonsdesign. 

Studiet er delt inn i fire forskjellige emner. NTNU er faglig ansvarlig for studiene, og underviser/veileder sammen med andre erfarne foredragsholdere fra  IGM som er markedets ledende innen dette fagfeltet.

GJENNOMFØRING AV STUDIE:
Kveldsstudie, deltidsstudie: Studiestart 21 september 2017. 
Undervisning hver torsdag kveld kl 16.30 - 20.30.
Avsluttes med eksamen i juni 2018. 

Pris: kr. 42 000,- (-50% ved GU-medlemskap). I tillegg kommer eksamensavgift kr. 1500,- og bøker.

Hvem passer studiet for?
Webproduksjon vil være interessant for mange medarbeidere i mediebransjen. Studiene er svært godt tilrettelagt for folk med yrkeserfaring innenfor trykte medier som ønsker seg en videreutdanning knyttet til elektronisk publikasjon og webproduksjon. Studiet er aktuelt for dem som har arbeidserfaring, men mangler webkunnskaper, eller som generell kompetanseheving.

Studiet passer f. eks. for de som:
• Er ferdig med videregående og ønsker en yrkeskarriere innen internett. Utdanningen kan videre brukes inn i de fleste utdanninger og yrkesretninger.
• Har en jobb, eller en utdanning som krever at webverktøy brukes for å gjennomføre arbeidsoppgavene. Med en dypere forståelse for medie- og datateknologi vil man lettere tilegne seg kunnskap om dataverktøy.

Forhåndskunnskap: Studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

STUDIEINNHOLD:
Grunnleggende nettsideproduksjon
• Studentene skal kjenne og beherske de grunnleggende prinsippene for å bygge opp en nettside med HTML og CSS
• Skjerm kontra papir som kommunikasjons-medium
• Opprette nettsteder med HTML5, CSS3
• Struktur for nettsteder; navngiving og lagringsprinsipper
• Hvorfor bruk av webstandarder og stilsett, samt hvordan
• Filstørrelser og nedlastningshastighet

Bilder og grafikk for internett 
• Du får praktisk og teoretisk kunnskap knyttet til arbeid med å tilrettelegge og kvalitetssikre bilder til bruk på internett.
• Grunnleggende om protokoller i bruk av Internett, ved filoverføring og e-post
• Fargeteori, fargedybde og kontrast for skjermmediet
• Filformater for Internett
• Metode for å klargjøre bilder og grafikk for Internett
• Automatisert bildeproduksjon for Internett

Oppbygning av nettsteder 
Du skal tilegne deg kunnskap i å bygge opp og administrere nettsteder ved hjelp av ulik teknologi som Dreamweaver.
• Gjennomgang av ulike baseløsninger (CMS) 
• Bygge responsive sider med Bootstrap 
• Tilretteleggelse av innhold 
• Brukergrensesnitt og struktur 
• Navigasjonsprinsipper 
• Bruk av moderne og hensiktsmessige verktøy for å bygge nettsteder
• Lage responsive nettsider
• Skjemaoppbygging
• Enkel JavaScript
• Bruk av Dreamweaver
• Bruk av eksterne funksjonaliteter (API)
• Integrasjon av levende bilder og lyd på Internett

Informasjonsdesign 
Du skal tilegne deg kunnskap om den totale designen av et nettsted og selv utvikle et nettsted basert på den kunnskapen du har tilegnet deg på deltidsstudiet webproduksjon.
• Du skal tilegne deg kunnskap om den totale designen av et nettsted og selv utvikle et nettsted basert på kunnskap.
• Hvordan få bruker til å gjøre noe
• Webstrategi
• Form og funksjon i et interaktivt medium - oppbygning av nettstedets struktur og informasjonsflyt
• Interaktivitet - hvordan samhandle med brukeren
• Skjermtypografi, leselighet og kontrast
• Bruk av farger, bilder og tekst
• Visuell kommunikasjon i forhold til skjermmediet
• Kreativitet - hvordan komme frem til en god idé
• Gjennomgang av krav for universell utforming
• Gjøre nettstedet søkbart (SEO)

Totalt antall studiepoeng: 30

Pensumlitteratur WEBproduksjon 2016
• Brian D. Miller, Above the fold, ISBN 978-1-4403-3666-9
• Steve Krug, Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (3rd Edition) (Voices That Matter) 3rd Edition, ISBN-13: 978-0321965516, ISBN-10: 0321965515
• Jon Duckett, HTML&CSS design and build websites, ISBN 978-1-118-00818-8 

 

Søk om studieplass

Registr: Studier

Oversikt over tidligere utdanning:

Merk: Send kopier av vitnemål og attester:
Oversikt over tidligere yrkesutdanning:

Merk: Send kopier av vitnemål og attester:

Jeg er klar over at jeg må ettersende mine vitnemål og attester, og at antall vedlegg som jeg har listet opp her er i samsvar med det som jeg sender som ordinær post til:

IGM AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo
Sending

Studier