Webredaktør

Webredaktør

Markedets eneste studium som gir deg utdannelse som webredaktør på deltid, 30 studiepoeng.  Start 2. oktober 2017. 

Studiet gjennomføres over to semester. Studiet gjennomføringer er 5 samlinger i løpet av studietiden, hver samling er fra kl. 09 – 16.

Studiet er i samarbeid med Høgskulen i Volda og undervisere på studiet er også erfarne foredragsholdere fra Netlife Research. 

FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE:
Etter å ha deltatt i deltidsstudiet Webredaktør skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å bedre kunne utøve rollen som webredaktør og bli mer attraktive i det aktuelle markedet.

De skal beherske fagområdet på en måte som setter dem i stand til å forvalte og vedlikehold et nettsted i tråd med virksomhetens strategi og forretningsmål.

Studenten skal være i stand til å lede en webredaksjon som jobber strategisk og systematisk for å vedlikeholde og utvikle et nettsted i tråd med trender og brukernes behov. De skal kjenne til ulike tekniske og faglige begreper og fagområder som gjør dem i stand til å samhandle med faggrupper involvert i produksjon og forvaltning av et nettsted, som designere, utviklere, interaksjonsdesignere.

Studentene skal utvikle sine holdninger slik at de er i stand til å benytte sin tekniske og kreative kompetanse i samarbeid med andre ved problemløsning i prosjektgrupper.

Praktiske opplysninger
Samlinger er:
2. - 4. oktober 2017
20. - 22. november
3. - 5. januar 2018
5. - 7. mars
23. - 25. april
Totalt fem samlinger.
Avsluttes med eksamen i juni 2018.
Pris kr. 44 000,- (-50% ved GU-medlemskap). I tillegg kommer eksamensavgift kr. 1500,- og bøker.
Undervisning er IGM´s sine lokaler i Oslo.

Studiet er både praktisk og teoretisk rettet – med hovedvekt på å løse praktiske obligatoriske oppgaveløsning basert på teoretisk kunnskap.

Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre en rekke individuelle og gruppebaserte praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige undertema.

Foredragsholdere på studiet er blant andre Netlife Research som er markedets ledende innen dette fagfeltet. Netlife Research lager slanke, effektive og attraktive webløsninger. De lærer deg det samme!

Hvem passer studiet for?

Nettstedene i dag er kritiske for alt fra kommunikasjon med omverden til salg og markedsføring. Godt innhold, brukervennlighet, en god forvaltning av nettstedet og en tydelig digital strategi har blitt en naturlig del av webredaktørens arbeidshverdag. Dette stiller store krav til oppdatert kunnskap for deg som er WEBredaktør.

Alle som jobber med kommunikasjon på web og trenger mer formalisert kunnskap har nytte av dette studiet. Enten de jobber i mediebransjen, offentlig virksomhet eller i private bedrifter:
• Har generell webkompetanse og ønsker høyere kompetanse eller et konkurransefortrinn gjennom formalisert utdannelse.
• Jobber med web profesjonelt og/eller har utdanning innen web.

Forhåndskunnskap:

Studiekompetanse eller godkjent realkompetanse samt grunnleggende webkunnskap.

Studieinnhold:

Webstrategi, måling og webteknologi
• Sammenhengen mellom virksomhetens strategi og nettstedets
• Grunnleggende digital markedsføring.
• Hvordan vurdere virksomhetens digitale modenhet
• Hvordan definere gode mål?
• Knytt målbare verdier - KPIer - til målene
• Lag et godt målesystem
• Ulike verktøy for måling (split-test, analytics, surveys, TPI, chartbeat osv) - fordeler og ulemper med de ulike verktøyene
• Rapportering
• En innføring i webteknologi
• Ulike publiseringsløsninger - fordeler og ulemper. Hvordan vurdere hva som er best?
• Teknologiutfordringer i den mobile hverdag
• Fremtiden - tingenes internett, APIer osv.

Brukeropplevelse, design og kanalforståelse 
• Trender innen webdesign
• Teknikker for kartlegging av brukerens behov/oppgaver
• Viktige prinsipper i design av gode bruker opplevelser
• Innholdsdrevet design - kjernemodellen
• Universell utforming
• Brukertesting og andre metoder for å avdekke problemer med nettstedet
• Hvordan virker Google?
• Hvordan bruke sosiale medier? Kanalkunnskap og forståelse
• Brukerreise
• Kanalmatrise for å tydeliggjøre når du skal bruke kanalene

Forvaltning og innhold
• Innholdsdrevet forvaltning
• Ulike redaksjonsmodeller og måter å organisere webarbeidet på
• Hvordan får du med deg de andre?
• Verktøykasse
• Kriterier for hva slags innhold du skal ha
• Innholdstyper - bilder, tekst og video - når bruker du hva?
• Hvordan vurdere innholdskvalitet?
• Praktisk skrivetrening
• Stil og tone

Søk om studieplass

Registr: Studier

Oversikt over tidligere utdanning:

Merk: Send kopier av vitnemål og attester:
Oversikt over tidligere yrkesutdanning:

Merk: Send kopier av vitnemål og attester:

Jeg er klar over at jeg må ettersende mine vitnemål og attester, og at antall vedlegg som jeg har listet opp her er i samsvar med det som jeg sender som ordinær post til:

IGM AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo
Sending

Studier