Digitalt innhold og strategi – Webredaktør

Digitalt innhold og strategi – Webredaktør

Lær deg hvordan du får kontroll på innholdet og verdi ut av nettstedet.  

IGMs studie Webredaktør med fokus på digitalt innhold og strategi er markedets eneste deltidsstudium som gir studiepoeng innenfor organisering og produksjon av det digitale økosystemet.
 
Studiet er perfekt for deg som ønsker å lære hvordan du får kontroll på innholdet og verdi ut av nettstedet, og passer både for deg som allerede jobber med innhold og strategi på nett, og for deg som kunne tenke deg å gjøre det.

Studiepoeng: 30
Tidsramme: 2 semester
Oppstart: 3. oktober 2018
Pris: 
kr. 44 000,- (-50% ved GU-medlemskap). I tillegg kommer eksamensavgift kr. 1500,- og bøker.
Undervisning er IGM´s sine lokaler i Oslo.

Studiet består av 5 samlinger fordelt over de to semestrene studiet varer. Hver samling varer fra kl. 9 til kl. 16.

Studiet er i samarbeid med Høgskulen i Volda, som er faglig ansvarlig for studiet. Undervisere er erfarne foredragsholdere fra Netlife design som til daglig jobber med å lage digitale løsninger for flere store norske selskaper og organisasjoner.

DETTE LÆRER DU:

Gjennom studiet skal du ha tilegnet deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg i stand til å forvalte, vedlikeholde og videreutvikle nettsteder. Du lærer å lede en webredaksjon, og å jobbe strategisk og systematisk med å utvikle nettsteder som når mål både for dere og for brukerne.

Du vil få en dypere innsikt i områder som brukerinnsikt, analyse, innholdsproduksjon, brukertesting, ledelse av designprosesser, innkjøp av tjenester, organisering og ledelse av webarbeidet, strategiarbeid og redaksjonelle prinsipper. Du vil også få innsikt i hva som rører seg på dette fagområdet innen nye metoder og teknologi.

Som webredaktør må man ofte lede prosesser og stå ansvarlig for innkjøp av tjenester. På dette studiet vil du derfor også lære om prosjektledelse, og om innkjøp, anskaffelser og leverandørstyring.

SLIK FOREGÅR UNDERVISNINGEN:

Studiet er både praktisk og teoretisk rettet. Undervisningen består av både rene forelesninger, og oppgaver som løses enten individuelt eller i grupper. I de praktiske øvelsene vil kunnskapen fra forelesningene benyttes til å løse tenkte eller reelle problemstillinger.

Undervisningen baseres i stor grad på eksempler fra reelle webprosjekter, og studentene vil tilegne seg kunnskap om metoder og arbeidsprosesser som brukes i bransjen i dag.

LÆRERNE:

Foredragsholdere på studiet er blant andre ansatte i Netlife design, som er markedets ledende innen dette fagfeltet og har et sterkt internt fagmiljø. Netlife design jobber hver dag med å skape slanke, effektive og attraktive webløsninger for andre. Gjennom dette studiet vil deres beste folk på de forskjellige temaene lærer de deg det samme.

SAMLINGER:

3. - 5. oktober
21. - 23. november
7. - 9. januar
6. - 8. mars
24. - 26. april

Studieåret avsluttes med eksamen i juni 2018.

HVEM PASSER STUDIET FOR?

Alle som jobber med kommunikasjon på nett og trenger mer formalisert kunnskap har nytte av dette studiet, enten man jobber i en offentlig virksomhet eller i private bedrifter.

Studiet er også høyst relevant for andre med grunnleggende kunnskap innen medier og kommunikasjon, som ønsker å jobbe som webredaktør i framtiden.

FORHÅNDSKUNNSKAP:

Studiekompetanse eller godkjent realkompetanse samt grunnleggende webkunnskap.

STUDIEINNHOLD:

Webstrategi

• Sammenhengen mellom virksomhetens strategi og nettstedets
• Den Perfekte Webstrategien
• Hvordan vurdere virksomhetens digitale modenhet
• Grunnleggende digital markedsføring

Måling og testing

• Hvordan definere gode mål?
• Knytt målbare verdier - KPIer - til målene
• Lag et godt målesystem
• Ulike verktøy for måling og testing (split-test, analytics, surveys, labtesting, geriljatesting osv) - fordeler og ulemper med de ulike verktøyen
• Rapportering

Teknologi

• En innføring i webteknologi
• Ulike publiseringsløsninger - fordeler og ulemper. Hvordan vurdere hva som er best?
• Teknologiutfordringer i den mobile hverdag
• Fremtiden - tingenes internett, APIer osv.

Brukeropplevelse, design og kanalforståelse

• Trender innen webdesign
• Teknikker for kartlegging av brukerens behov/oppgaver
• Viktige prinsipper i design av gode bruker opplevelser
• Innholdsdrevet design - kjernemodellen
• Universell utforming
• Brukertesting og andre metoder for å avdekke problemer med nettstedet
• Hvordan virker Google?
• Hvordan bruke sosiale medier? Kanalkunnskap og forståelse
• Brukerreise
• Kanalmatrise for å tydeliggjøre når du skal bruke kanalene

Forvaltning og innhold

• Innholdsdrevet forvaltning
• Prosjektledelse
• Ulike redaksjonsmodeller og måter å organisere webarbeidet på
• Hvordan får du med deg de andre? Forankring
• Verktøykasse
• Kriterier for hva slags innhold du skal ha
• Innholdstyper - bilder, tekst og video - når bruker du hva?
• Hvordan vurdere innholdskvalitet?
• Praktisk skrivetrening
• Stil og tone

Søk om studieplass, start 3.10

Registr: Studier

Oversikt over tidligere utdanning:

Merk: Send kopier av vitnemål og attester:
Oversikt over tidligere yrkesutdanning:

Merk: Send kopier av vitnemål og attester:

Jeg er klar over at jeg må ettersende mine vitnemål og attester, og at antall vedlegg som jeg har listet opp her er i samsvar med det som jeg sender som ordinær post til:

IGM AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo
Sending

Studier